Arrenca una nova etapa del Pacte del Temps de Barcelona

Un pacte que emprèn el seu camí, amb cinquanta-set noves accions que es portaran a la pràctica per viure en una societat més eficient, igualitària i saludable. L'acte s’ha emmarcat en la 5a edició de la Setmana dels Horaris, activitat impulsada per la Iniciativa per a la Reforma Horària.

Després de la benvinguda de Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària, Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, impulsor i responsable polític d’aquesta estratègia sobre el temps, ha començat a desgranar les novetats que presenta aquesta actualització del Pacte del Temps de Barcelona a partir de remarcar que es tracta d’un compromís de ciutat. Per tant, d’un acord col·lectiu que, havent comptat ja amb la col·laboració de nombroses entitats en la seva construcció, demana ara, per al seu desenvolupament, la implicació activa tant del propi Ajuntament de Barcelona, com de totes les organitzacions econòmiques i socials de la ciutat (empreses, associacions, fundacions, agents socials, xarxes, col·lectius…). I que també vol fer partícip a la ciutadania a títol individual. El comissionat ha finalitzat la seva intervenció fent menció especial a la implantació progressiva de la Reforma Horària a la ciutat, a partir de fer efectiu el compromís municipal de contribuir per a què al 2025 aquesta iniciativa sigui tota una realitat (Pacte per a la Reforma Horària. Objectiu 2025).

Gemma Tarafa, comissionada de Salut, ha prosseguit l’explicació posant especial èmfasi en una de les parts de la frase leitmotiv que acompanya al Pacte del Temps de Barcelona: un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient, donant a conèixer així la clara intencionalitat que se li dóna a aquesta iniciativa, remarcant l’impacte que la organització del temps té en la salut de les persones, tal i com ho demostren els diferents estudis realitzats, que determinen la important incidència que signifiquen les hores de són de la ciutadania –sobretot d’infants i joves–, i els horaris en què es fan els àpats.

Tot seguit, Sara Berbel, gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local i directora general de Barcelona Activa, ha passat a explicar els nous continguts d’aquesta proposta de Pacte. Així, ha presentat els seus objectius, posant de relleu, per la seva globalitat, el d’avançar en l’harmonització del temps quotidià de les persones. Ha destacat els principis del Pacte que versen sobre l’equitat i la perspectiva de gènere, així com el compromís que prenen les empreses i les organitzacions amb la seva adhesió al Pacte. Un compromís que s’explicita amb la realització d’actuacions relacionades a emmarcar en un dels sis eixos d’actuació: temps i salut, temps i educació, temps i cura de les persones, temps i participació, temps i serveis a la ciutat i temps i treball en les empreses i en les organitzacions.

Posteriorment, Sara Berbel, ha explicat que el Pacte que es presenta ja compta amb vint-i-set actuacions concretes que portarà a terme l’Ajuntament de Barcelona des de les seves àrees i amb una trentena per part de diferents empreses i organitzacions. Totes elles, actuacions que ja formen part del Pla d’Acció 2018-2019 del Pacte del Temps de Barcelona que evidencien que aquest és un acord viu i en constant evolució. A títol il·lustratiu, s’han presentat actuacions de cinc organitzacions:

  • PIMEC. Itziar Ruedas, advocada del Dep. Jurídic i resp. en matèria d’Igualtat i Immigració
  • Fundació JOIA. Beatriz Castillo, responsable de Comunicació i RSE
  • GAES. Esther Vargas, responsable d’Adm. de Personal i Beneficis Socials
  • SUARA cooperativa. Mònica Vázquez, directora de l’Àrea de Persones
  • Betevé. Sergi Vicente, director

Després de les preguntes dels mitjans de comunicació, s’ha clos l’acte agraint a les persones la seva assistència i també a totes les persones i organitzacions que han fet possible que aquesta iniciativa es trobi avui en ple funcionament. I animant que tothom formi part del Pacte del Temps de Barcelona: un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.