Barcelona ha presentat l’estratègia d’usos del temps en la 40ª Conferència de IATUR

La International Association for Time Use Research ha celebrat la seva 40ª Conferència “Time for us – Celebrating time” a Budapest, els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2018 a l’Acadèmia Hongaresa de Ciències.

La International Association for Time Use Research ha celebrat la seva 40ª Conferència “Time for us – Celebrating time” a Budapest, els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2018 a l’Acadèmia Hongaresa de Ciències.

La Doctora Sara Berbel, Directora General de Barcelona Activa i Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, ha presentat a Budapest el Pacte del Temps de Barcelona, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient. Impulsat al 2018, el Pacte del Temps és un acord de ciutat que promou la realització de diverses actuacions perquè les persones visquin i s’organitzin els temps de la vida quotidiana d’acord amb les seves necessitats. Les actuacions s’emmarquen en 6 eixos: temps i salut, temps i educació, temps i cura de persones, temps i participació, temps i serveis a la ciutat, i temps i treball a les empreses i organitzacions. Basat en la complicitat entre els sectors públic, privat i sociocomunitari, els objectius que promou el Pacte són:

  • Avançar en l’harmonització dels diferents usos del temps quotidià de les persones.

  • Incidir en la corresponsabilitat efectiva entre homes i dones.

  • Facilitar que la ciutadania disposi de més temps social.

  • Promoure l’adopció de models de gestió del temps més eficients.

  • Impulsar la implantació progressiva de la reforma horària.

  • Conscienciar sobre la necessitat d’entendre el temps com un factor clau per al benestar quotidià de les persones i del desenvolupament comunitari i democràtic de la societat.

En el marc de l’estratègia d’usos del temps de Barcelona, s’ha destacat la Xarxa d’empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) formada per 120 organitzacions de diverses mides i sectors que des del 2006 intercanvien pràctiques innovadores en matèria de temps i conciliació. La Xarxa, que ha contribuït a la creació del Premi Barcelona a l’empresa innovadora en conciliació i temps, ha iniciat un nou programa al 2018 aprofitant l’impuls del Pacte del Temps: el servei de mentoria en organització del temps. A través d’aquest programa, empreses amb expertesa i trajectòria reconeguda en l’àmbit de l’organització del temps aporten el seu coneixement, experiència i recolzament a altres empreses de la ciutat que volen aprendre i avançar en aquest àmbit, de forma voluntària i personalitzada.

Finalment, cal destacar la presentació a Budapest del Pacte per la Reforma Horària a Catalunya, per part d’Alexis Serra, coordinador per a l’Impuls de la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya, i Fabian Mohedano, promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària. Aquest Pacte, signat per 109 entitats i agents econòmics i socials, ha estat firmat per l’Ajuntament de Barcelona i marcarà el rumb del Govern de Catalunya vers l’any 2025.