El Jurat ja ha deliberat a la 7a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

El passat 4 de desembre, es va reunir el Jurat de Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps per a valorar les 25 candidatures presentades a la setena edició.

La reunió va tenir lloc a la sala Emprèn de Barcelona Activa i va comptar amb un Jurat expert en diferents àmbits del sector econòmic, social i acadèmic: la Cambra de Comerç, PIMEC, AEDIPE Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, la UGT de Catalunya, CCOO de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Iniciativa per la Reforma Horària, DDiPAS (Dones Directives i Personal de l’Acció Social), Foment del Treball Nacional, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i Barcelona Activa.

La sessió va ser presidida per l’Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, on el Jurat va valorar les candidatures i va realitzar les votacions per les categories —micro, petites, mitjanes i grans—. Es va valorar també la menció especial a una empresa de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps).

De les 25 empreses que s’han presentat enguany, quatre ho han fet a la categoria d’empreses “micro”, cinc en la categoria “petita”, cinc més en la “mitjana” i onze en la d’empreses “grans”. Del conjunt de candidates, el gruix més important, un 40%, treballen en el sector tecnològic-científic. La resta d’organitzacions ho fan en sectors diversos: social, assegurances, comerç i consultoria.

Entre els criteris de valoració que es van tenir en compte, destaquen el fet que la mesura presentada sigui rellevant en el context i el sector de l’empresa o organització que l’està duent a terme, que promogui la corresponsabilitat i incideixi en la igualtat entre homes i dones al si de l’empresa i l’organització. A més, s’ha valorat que hi hagi una continuïtat en la implementació de mesures al llarg de la trajectòria de l’empresa, la comunicació de les mesures al personal amb l’objectiu que se’n pugui beneficiar el màxim nombre de persones treballadores, l’existència de canals de participació i diàleg entre l’organització i el personal per elaborar conjuntament les mesures més adients. També s’ha tingut en compte la implementació de metodologies de seguiment per avaluar l’impacte de les mesures, com ara indicadors desagregats per sexe, establiment d’una comissió de seguiment i realització d’enquestes.

Al llarg del primer trimestre del 2019, es farà pública la deliberació del Jurat en la jornada del Pacte del Temps, estratègia impulsada per l’Ajuntament de Barcelona per a promoure un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.