Es presenta el primer informe de seguiment 2017-2018 de les actuacions de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura

La Comissió Interdepartamental formada per diverses àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona ha estat l’encarregada de presentar el primer informe de seguiment de les actuacions realitzades al 2017 i 2018 de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura que es va aprovar al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el mes de maig de l’any passat. Es tracta d’una iniciativa que compta amb 68 actuacions adreçades a posar les cures al centre de les polítiques municipals, i que ha estat impulsada des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum amb el colideratge de la Regidoria de Feminismes i LGTBI.

Per l’elaboració i seguiment de la mesura es va crear un grup motor encarregat de dinamitzar tot el procés i una Comissió Interdepartamental, amb l’objectiu de teixir compromisos, aliances i col·laboracions. A més, en el seu procés d’elaboració es va comptar amb l’expertesa de persones i entitats referents en la matèria, per contrastar els resultats de l’anàlisi i les propostes realitzades.

En el primer apartat de l’informe es descriu l’estructura i classificació de totes les actuacions de la Mesura de Govern, tot emmarcant-les: 1) en els seus eixos estratègics i objectius, 2) en la seva tipologia, i 3) en la dotació pressupostària de la Mesura. En el segon apartat s’analitza el seguiment de les actuacions entre juny de 2017 i març de 2018. Finalment, l’informe inclou un annex en què es detalla el conjunt de les actuacions de la Mesura de Govern, incloent la seva classificació per tipologia i el seu estat d’execució.

Els eixos estratègics i els seus objectius són:

Eix 1: Reconeixement de la centralitat de la cura

Objectius:

  1. Posar en valor la cura
  2. Garantir que la cura no es proveeixi a costa dels drets de cap altra persona.

Eix 2: Socialització de la responsabilitat vers la cura

Objectius:

  1. Socialització des de la xarxa comunitària
  2. Socialització des de les administracions públiques
  3. Socialització des del mercat
  4. Socialització des de l’economia social i solidària

Per donar compliment als objectius de la Mesura de govern, es van definir un total de 68 actuacions.

Algunes d’aquestes són: l’ampliació de la xarxa d’Espais Familiars de l’IMEB ; el nou programa “Preparats per cuidar” per promoure la corresponsabilitat dels homes amb la cura; l’impuls al cohabitatge; els ajuts a la rehabilitació funcional de la llar de persones amb discapacitats; l’ampliació del projecte “Radars” i “Baixem al carrer” per abordar les situacions de solitud no volguda.

Atès que un 3% de les actuacions es troben finalitzades, un 56% en execució i un 24% en preparació, cal destacar que un 82% de les actuacions del Pla es troben iniciades en alguna mesura.

A la presentació de l’informe es va fer una valoració de caràcter més qualitatiu de les següents actuacions ja iniciades:

Espai de cura
Actuació a desenvolupar una vegada l’equipament Espai de Cura comenci a funcionar. Al document funcional de l’equipament ja incorpora la diversitat en els perfils que s’adreça. I quan es posi en funcionament, es valorarà si cal fer alguna acció específica per tal de què arribi a aquests públics.

Superilles del SAD
Superilles socials del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): Els 4 projecte pilot consisteixen en assajar una nova forma de provisió de SAD, basada en la creació d’equips de professionals que atenen a un grup de persones usuàries que viuen en una superilla.

Guia “Cuidem qui ens cuida”
Elaboració d’una guia per impulsar la contractació de treballadores de les cures i de suport a la llar: “Cuidem qui ens cuida, és de justícia!”, guia de contractació i recomanacions per un treball just de provisió de cures i de suport a la llar.

 Projecte “temps i cures al barri”
S’està executant el projecte “Temps i cures al barri” com a prova pilot a dos barris: Sant Andreu de Palomar i Guinardó. Impulsat per la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum conjuntament amb els Districtes de Sant Andreu i d’Horta-Guinardó. Fins al moment, s’han realitzat 4 grups motors territorials i 2 fòrums oberts.

 Jornada Democratitzant la Cura
Des del Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures es va donar suport via subvenció (convocatòria general) a la jornada organitzada per la xarxa d’entitats del Treball Just que es va realitzar el 30 de maig de 2017. Per difondre la implementació de la Mesura de Govern s’està organitzant la Jornada Democratitzant la Cura a Barcelona, que es farà el proper 10 de maig de 2018.

En breu trobareu l’informe de seguiment a la nostra web.