La Comissió de Cures de la Xarxa d’Economia Social (XES) organitza diverses càpsules formatives sobre participació, masculinitats i cures.

La comissió de Cures de la XES té per objectiu la implementació de la visió de les economies feministes en les dinàmiques organitzacionals de la xarxa. En aquest sentit, esdevé una important eina per preservar el bon clima de cooperació interna, tot promovent una atmosfera de confiança i col•laboració entre les entitats i persones que en formen part.

Les diverses càpsules s’han programat amb l’objectiu de generar respostes a inquietuds prèviament plantejades com ara la participació femenina dins la XES, el paper de les noves masculinitats, el poder i les cures com a manera de posar la vida al centre.

El proper 20 de desembre, dimecres de 18h a 20h, la sessió es centrarà en les Noves Masculinitats en espais participatius i la facilitació estarà a càrrec de A granel, cooperativa formada per persones amb una llarga experiència dins de l’economia social i solidària.

Aquest taller, adreçat en exclusiva a homes, pretén reflexionar entorn les dinàmiques participatives dins de les entitats, xarxes i altres espais de trobada. Encara que aquestes estiguin obertes a totes, la mera presència de persones que representin a diversos col·lectius no assegura una participació oberta. Si s’observa, no totes les persones en una assemblea o reunió participen de la mateixa manera, ni les opinions de cada una d’elles són valorades de la mateixa manera. En aquest taller s’abordarà quines postures i dinàmiques es creen i consoliden, sovint de forma imperceptible o fins i tot acceptada. També es faran propostes per tendir cap a una participació més equitativa que porti a un enriquiment de l’intercanvi amb l’aportació de les diferents informacions i punts de vista, per millorar els resultats de les entitats, xarxes i altres espais de trobada.

Les propostes continuen els primers mesos del 2018, en concret, la següent sessió programada es realitzarà el 30 de gener, dimecres, de 18 a 20h i es centrarà entorn a Nosaltres i el poder, a càrrec de Bàrbara Rabinad i Joana Conill. El taller s’anirà perfilant a partir d’uns interrogants que plantegen les facilitadores:  “El poder és la capacitat humana de fer coses. Ens fa por parlar de poder? Existeix una bona manera d’ocupar el poder? La busquem? Què ens pot ajudar a utilitzar el nostre poder amb cura sense fer mal als altres? I si no ocupem el nostre poder, sabem què passa?

Al mes de febrer es proposen dues noves cites, la primera, el 6 de febrer, dimarts, de 18h a 20h. La cooperativa NUS, Teatre i Acció Social dinamitzarà la sessió entorn a Gènere i participació convidant a la reflexió a partir de les següents preguntes: He sentit que em costava participar en un espai on la majoria eren de l’altre gènere? O que el meu estil comunicatiu estava poc valorat? El gènere afecta a com i quan participem? Hi parem atenció? Quins reptes suposa el gènere per a la participació a la XES? Quines eines podem usar per a facilitar la participació des de la perspectiva de gènere?

Finalment, el 12 de febrer, de 18h a 20h, la sessió es centrarà entorn a les Cures i altres Malabars. Aquesta última càpsula formativa estarà a càrrec de l’entitat Matriu, que forma part de la pròpia Comissió de Cures de la XES i que, també, a partir de interrogants, pretenen generar un espai de reflexió sobre el funcionament intern, les cures i els mecanismes i recursos necessaris per a garantir-les.

Per tal de facilitar la participació de persones a càrrec de canalla, s’oferirà, sota demanda prèvia, servei de canguratge que caldrà especificar al formulari d’inscripció.