La Guia per establir una distribució del temps de treball equilibrada, de l’OIT

Aquesta setmana s’ha celebrat el Dia Mundial del Treball Decent. Però, què significa “treball decent”?

L’Organització Internacional del Treball (OIT) va definir, ja fa anys, el concepte “treball decent”. Aquesta terminologia vol expressar el que hauria de ser, en el món globalitzat, una bona feina o un treball digne. Segons l’OIT, el treball que dignifica i permet el desenvolupament de les pròpies capacitats no és qualsevol treball; no és decent el treball que es realitza sense respecte als principis i drets laborals fonamentals, ni el que no permet un ingrés just i proporcional a l’esforç realitzat, ni el que perpetua la discriminació de gènere o de qualsevol altre tipus, ni el que es porta a terme sense protecció social, ni el que exclou el diàleg social i el tripartisme. També fa referència a reduir les diferències que existeixen entre les aspiracions laborals de les persones i les seves condicions actuals.

En la recerca sobre “treball decent”, l’OIT ha posat èmfasi en el temps de treball.

El temps de treball va ser l’essència del Primer conveni internacional del treball, donant peu a l’aprovació del Conveni sobre les hores de treball (indústria), al 1919. Recentment s’ha celebrat el centenari d’aquest primer conveni, i el debat segueix estant al dia: el temps de treball és una de les principals preocupacions de l’OIT.

No es tracta només d’establir límits en les hores de treball, com es va fer al 1919. El temps de treball també inclou un període de descans setmanal, vacances pagades anualment, protecció específica per a persones que treballen de nit i igualtat de tracte per a les persones que treballen a temps parcial. A més a més, hi ha temes com la igualtat de gènere, que es tradueix en millorar la corresponsabilitat, valorar el treball reproductiu o acabar amb la bretxa salarial i el sostre de vidre.

És per això que s’ha publicat una guia dissenyada per ajudar les organitzacions -privades i públiques- a estructurar el temps de treball de forma equilibrada. L’estructuració que es proposa beneficia tant a les persones treballadores com a les empreses, ja que està demostrat que una millor organització del temps de treball només té conseqüències positives, com ara la millora de l’ambient laboral, l’augment de la productivitat i la retenció de talent.

La guia presenta un conjunt de principis per treballar en el desenvolupament d’una organització saludable del temps a la feina. Ho fa a través de consells pràctics i proposant diversos passos per tal de fer-ho atenent a les necessitats de cada tipus d’organització.

El manual presenta 5 dimensions principals del temps de treball decent: el temps saludable, el temps de treball productiu, el temps de treball convenient per a la família, la igualtat de gènere a través del temps de treball i l’elecció i influència de la persona treballadora en el seu temps de treball. A partir d’aquestes dimensions, vol ajudar a dissenyar la implementació de les mesures d’organització del temps de treball i facilitar-ne la posada en pràctica de forma consensuada amb les persones treballadores.