Les nenes i els nens de Barcelona volen més temps propi i major autonomia.

S’han presentat els primers resultats de l’enquesta realitzada als nens i nenes en relació al seu benestar i quins són els elements clau que el conformen: els amics? la família? l’escola? les coses que tenen? el seu entorn més immediat? Preguntes per tenir una major comprensió sobre com viuen i se senten els infants en relació a aspectes importants de les seves vides.

El primers resultats de l’enquesta mostren que 3 de 10 infants de Barcelona no estan prou satisfets amb la seva vida. El  69% dels nens i nenes de la ciutat ha dit que està totalment satisfet amb la seva vida en global, però  el 31% restant manifesta no estar-ho prou. De tots els infants enquestats, un 8% expressa estar poc o gens satisfet amb la seva vida.

Per altra banda, els àmbits en què els infants es mostren menys satisfets són el temps lliure i l’autonomia que tenen. Així, 5 de cada 10 infants diuen no estar prou satisfets ni amb la quantitat de temps que tenen ni amb el seu grau d’autonomia, mentre que 4 de cada 10 no ho estan amb la seva vida d’estudiant i l’ús del seu temps. Altres aspectes on un gruix important d’infants expressen no estar prou satisfets (3 de cada 10) són el barri on viuen, els companys i companyes de classe i com els escolten les persones adultes.

Amb la presentació dels primers resultats de l’informe s’inicia, també, la segona fase del projecte: el procés participatiu amb els infants per tal que els nens i nenes facin propostes d’actuació que ajudin a millorar el seu benestar.

Com podem millorar les vides dels nens i les nenes de Barcelona? Quines actuacions podem dur a terme des de l’administració pública, des de l’escola i des de les famílies per tal de millorar el seu benestar? Són les preguntes que hauran de contestar prop de 4.000 nenes i nenes d’escoles de tots els districtes de la ciutat.

El procés participatiu contempla el retorn dels primers resultats als protagonistes, tant des del punt de vista de l’ètica de la recerca, com també per tal de demanar als infants que col·laborin en la interpretació dels resultats.

Un cop compartits els primers resultats, i interpretats, els nens i nenes construiran una agenda de propostes d’actuació.

Tant l’agenda de propostes i com una anàlisi més aprofundida dels resultats de l’enquesta es publicaran a finals del curs escolar 2017-2018.

En la darrera fase del projecte es donarà continuïtat al treball realitzat  per tal que les propostes de les nenes i nens siguin tingudes en compte, i que puguin fer un seguiment de la seva aplicació.

Tant l’informe dels primers resultats de l’enquesta com el resum executiu  han estat presentats en roda de premsa per part de la Tinenta de Drets Socials, Laia Ortiz, la directora de l’Institut Infància i Adolescència, Maria Truñó i la coordinadora del projecte, Laia Pineda.