Més adhesions al Pacte del Temps de Barcelona

Empreses i entitats compromeses amb la necessitat de treballar en la millora dels usos del temps i vinculades a la ciutat de Barcelona, s'han adherit al Pacte del Temps, compartint les seves bones pràctiques.

L’últim mes de l’any 2019 s’han adherit 7 noves organitzacions al Pacte del Temps de Barcelona. En totes elles, el temps de les persones treballadores, sòcies o associades, és molt important i per això disposen de mesures per facilitar la compatibilització dels diferents usos del temps i, alhora, que la societat guanyi en salut i cohesió social i fonamenti el seu progrés en la igualtat i la corresponsabilitat.

Algunes tenen establerts mecanismes de flexibilitat horària o conciliació, com ara l’Associació Recollim, BIS Structures o La Selva Ecosistema Creatiu. En la majoria de les organitzacions el temps es vincula a l’eficiència en els seus processos de treball, com per exemple a AIS, Aplicacions d’Intel·ligència Artificial i a Trentia Consulting. També està present la responsabilitat i retorn social, com el voluntariat que fan les persones treballadores sòcies d’INCOOP o tallers sobre usos del temps, salut i prevenció de violència de gènere de la Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya. Aigües de Barcelona, empresa que ja estava adherida, ha comunicat noves bones pràctiques referides a una millor gestió del temps i més corresponsabilitat, entre d’altres.

Recordem que poden formar part del Pacte del Temps totes les empreses o entitats, públiques i privades, que disposin d’un centre de treball a la ciutat de Barcelona i que es comprometin a implementar alguna una mesura que contribueixi a assolir els objectius del Pacte.