Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

El Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps te com a objectiu fomentar i ampliar el coneixement i fer visible el treball dut a terme per empreses i organitzacions que han adoptat polítiques en matèria de gestió del temps de les persones treballadores basades en noves mesures de conciliació i corresponsabilitat, i de sensibilitzar la societat sobre aquestes pràctiques.

A més, i en aquesta línia, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat diversos plans, estratègies i acords per promoure i impulsar les polítiques de temps i de cura de les persones, com són: Mesura de Govern per una Democratització de la Cura, Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària, Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i de la Precarietat a Barcelona, El Pla per la Justícia de Gènere, Estratègia per l’Ocupació de Barcelona, Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, entre d’altres.

Com ja es va fer en al darrera edició, enguany el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps acull quatre categories —micro, petites, mitjanes i grans—, a més d’una menció especial a una empresa de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps).

La trajectòria en la implementació continuada de mesures singulars en aquest àmbit i el nivell d’ús i/o aplicació de les mesures per al màxim de persones treballadores i també per incentivar la corresponsabilitat en utilitzar-les són alguns dels criteris de valoració que tindrà en compte el jurat, entre d’altres.

S’amplia el termini de presentació de propostes fins al 24 de novembre.