Publicada la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019

La convocatòria general de subvencions, activitats i serveis de districte i de ciutat per l’any 2019 ja s’ha publicat! Des d’avui podeu consultar les bases generals i condicions específiques de cadascuna de les línies de subvenció. Us recordem que els àmbits de Consum Responsable i Temps i Economia de les cures s’inclouen en aquesta convocatòria i que els trobareu assignats a les lletres T i Q respectivament.

El període de presentació de sol·licituds està comprès entre els dies 27 de desembre de 2018 i 24 de gener de 2019, ambdós inclosos. Trobareu tota la informació i documentació necessària relacionada amb la convocatòria al web de l’Ajuntament de Barcelona, excepte la instància, formulari de projecte i annexos, que estaran disponibles a partir de les dia 27 de desembre, coincidint amb l’inici del termini de presentació de sol·lictud.

En l’àmbit temàtic de Programes de Temps i Economia de les Cures, (lletra Q) es distingeixen dos programes diferenciats que tenen com a objectiu:

a) Fomentar, facilitar i promoure accions per a la conciliació del temps, familiar, laboral, personal i social: adreçat a projectes que contribueixin als objectius del Pacte del Temps, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

b) Promoure l’economia de les cures: projectes que contribueixin als objectius principals de la Mesura de Govern per una Democratització de la cura 2017-2020 i que reconeguin la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat.

Pel que fa a l’àmbit de Consum Responsable (lletra T) també podem distingir dues modalitats diferenciades:

a) Projectes que executin, estenguin i/o facilitin pràctiques i alternatives de consum responsable, d’interès públic o social i comunitaris, innovadors, que promoguin el canvi d’escala i/o amb alta capacitat d’impacte.

b) Projectes de dinamització de la base social i del foment del consum responsable per part de les associacions per la defensa de les persones consumidores.

Per informar-vos de la convocatòria específica organitzem una sessió informativa el dia 9 de gener de 17:00 a 19:00 hores a InnoBa Centre per a la Innovació Socioeconòmica de Barcelona – Can Jaumandreu (c/ del Perú, 52). En aquesta sessió, també atendrem les consultes o dubtes referents a les justificacions de les subvencions del 2018, que tenen data de finalització de projecte el 31 de desembre de 2018, i que tenen el termini per presentar la justificació fins el 28 de febrer de 2019. En cas de voler participar en aquesta sessió, cal confirmar assistència a la sessió informativa a l’adreça comissionat.economiasocial@bcn.cat.

Trobareu més informació sobre els requisits i criteris de puntuació al llibret de la convocatòria (s’adjunta document). Us recordem que, com ja es bé fent des de l’any 2017, la convocatòria de subvencions d’Economia Social i Solidària es farà en una convocatòria específica durant el primer trimestre del 2019.