Retribucions del personal de les entitats municipals no adherides a les taules de retribucions de l’Ajuntament

Les taules de retribució són l’annex 3 del Sistema d'Ordenació Municipal (SOM). A gener del 2018 estan adherits al SOM tots els organismes autònoms municipals, a més de l’Institut de Cultura de Barcelona, l'Institut de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i l'Institut Municipal d'Urbanisme.

S'està treballant per publicar les taules de retribucions del personal de les entitats municipals que no estan adherides al SOM i que es llisten a continuació, en els seus webs respectius. A mesura que estiguin disponibles, s'aniran enllaçant des d'aquesta pàgina.