Transparència, integritat i bon govern

En aquest àmbit es recull la informació relacionada amb l’avaluació de la transparència de l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals. Podreu accedir tant als informes de transparència proposats per organismes encarregats de l'avaluació, com als informes, les memòries i altres documents interns que generi el mateix Ajuntament sobre aquest tema.

Consell Assessor per la Transparència

El Consell Assessor per la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona té per objectiu esdevenir un espai de debat, reflexió i seguiment de les polítiques de transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

Síndic de Greuges de Catalunya

La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats. En aquest apartat es publica l'enllaç als informes d'avaluació.

Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA)

L’organització no governamental Transparència Internacional elabora periòdicament l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA). A través d’un conjunt d’indicadors relacionats amb àrees com la gestió economicofinancera, les obres públiques o la contractació, l'ITA permet mesurar el nivell de transparència davant els ciutadans i la societat dels principals ajuntaments espanyols. A continuació podeu consultar els indicadors de l'edició 2017 de l'ITA.

Infoparticipa

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona avalua anualment tots els ajuntaments de Catalunya mitjançant un conjunt d’indicadors que es va renovant cada edició. Les avaluacions dels ajuntaments estan disponibles a través del Mapa Infoparticipa. A continuació podeu accedir a la darrera avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.