El nou contracte de serveis de telecomunicacions incorpora mesures socials, laborals i ambientals

Municipal. L’adjudicació, assignada en la Comissió de Presidència i Drets de Ciutadania, també suposa un estalvi d’un 30% en la factura anual.

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha designat les empreses adjudicatàries del nou contracte dels serveis de telecomunicacions de l’Ajuntament de Barcelona. El nou contracte obliga per primera vegada les empreses a complir noves mesures socials, laborals i ambientals, com aplicar el conveni col·lectiu que correspongui i complir les condicions laborals dels seus treballadors encara que estiguin subcontractats a través d’altres empreses.

L’adjudicació del contracte de serveis de telecomunicacions, que inclou els serveis de telefonia mòbil, fixa, dades i numeració especial de l’Ajuntament, s’ha dividit en cinc lots. S’ha adjudicat a Vodafone tres d’aquests lots (telefonia fixa, veu i dades mòbils i numeració especial), mentre que Telefónica ha guanyat els dos lots corresponents a la prestació dels serveis d’internet.

Les dues empreses, doncs, hauran de complir la normativa internacional en matèria de drets humans, amb una incidència especial en la protecció dels treballadors i de la infància. A més, s’obliga les operadores a informar de la procedència dels equips i elements electrònics.

En el cas de l’operadora encarregada del servei de telefonia mòbil, haurà de subministrar en el seu catàleg terminals mòbils de comerç just (els anomenats fairphones), i a la vegada haurà d’establir programes de caràcter social a la ciutat.

El contracte de serveis de telecomunicació s’ha adjudicat per un import anual de 2.853.845 euros (5.707.689,94 per a un període de dos anys), cosa que suposa un estalvi del 29,5% en la factura respecte als contractes vigents.

També preveu que el servei d’informació del 010 passi a ser gratuït per a la ciutadania a partir del primer trimestre del 2017 i s’incorpori el servei de wifi en tota la xarxa d’autobusos.

A més, es tindran en compte un seguit de clàusules i mesures de sostenibilitat social i ambiental per afavorir, entre altres, la igualtat de gènere i la integració social de les persones amb diversitat funcional.

 

Comparteix aquest contingut