Premis

PREMI BARCELONA INNOFOOD 2023

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa i conjuntament amb Mercabarna, promou la quarta edició del premi Innofood al millor projecte empresarial en el sector de l’alimentació sostenible. Emmarcat en el programa Innofood, que té com a objectiu promoure la creació d’empreses innovadores i sostenibles, el premi Innofood vol reconèixer els millors projectes de cada edició.

Poden participar en el concurs els projectes i les empreses acceptats en el programa Innofood que compleixin els requisits formals següents:

 1. Haver participat activament en el programa Innofood (70% mínim d’assistència).
 2. Haver finalitzat el pla d’empresa en el calendari previst del programa.
 3. Presentar i exposar el projecte empresarial definitiu davant del jurat.
 4. No haver començat l’activitat més d’un any abans de l’inici del programa (12 de febrer de 2022).

La data límit per entregar el pla d’empresa que avaluarà el comitè tècnic del premi és 9 de juliol de 2023, i s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia del Programa de formació per a emprenedoria: programes.emprenedors@barcelonactiva.cat

Sant Andreu contemporani - Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2023

“Sant Andreu contemporani” és un programa públic dedicat a la promoció, la difusió i la producció de l’art contemporani emergent organitzat per l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Sant Andreu. N’articula la programació a través d’exposicions, de tallers, de conferències, de projectes comissarials, d’un programa educatiu, d’un programa de mediació i d’un programa de residències artístiques, i tots destinats a proporcionar a les persones creadores eines per a la seva professionalització.

Cada any, Sant Andreu Contemporani convoca el Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas, una convocatòria d’art jove d’abast nacional que inclou quatre modalitats:

 1. Obra
 2. Projecte
 3. Mediació
 4. Comunicació gràfica

Poden concursar-hi les persones creadores residents a l’Estat espanyol, nascudes després de l'1 de gener de 1987, a títol individual, i, a més, col·lectius artístics, nacionals o estrangers. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat de les persones que els integren compleixin els requeriments esmentats. Solament s’admet una proposta o obra per artista en cada modalitat. En cas que una candidatura es presenti a més d’un dels premis, només pot ser guanyadora en una modalitat. Les candidatures guanyadores en edicions anteriors no poden presentar-se a la mateixa modalitat en la qual van ser premiades.

El termini de presentació és de l'1 de febrer fins al dia 15 de març de 2023 (ambdós inclosos).

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line.

Trobareu més informació i podreu descarregar-vos els models normalitzats de candidatures al mateix web: www.santandreucontemporani.org

PREMI PROGRAMA PREACCELERACIÓ 2023

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa SAU SPM promouen la desena edició del PREMI PROGRAMA PREACCELERACIÓ. Aquest premi està emmarcat dins el Programa de preacceleració, que té com a objectiu donar suport a startups científiques i tecnològiques a l’hora de validar-ne el potencial i la viabilitat, i vol reconèixer el millor projecte de cada edició.

Són candidates al premi les empreses participants en el programa que compleixin els requisits següents:

 1. Haver participat activament en el Programa de preacceleració fent, com a mínim, quatre de les cinc tutories establertes.
 2. Tenir acabat el Pla d’empresa i haver-lo presentat satisfactòriament amb data límit el 24 de gener de 2023.
 3. Haver lliurat el Onepage amb data límit el 24 de gener de 2023.

El premi està dotat amb una aportació econòmica de 5.000 euros i la possibilitat d’instal·lar-se sis mesos a la incubadora MediaTIC, de Barcelona Activa, amb un cost en espècie màxim de 3.000 euros, que inclou els conceptes d’arrendament i adequació del mòdul. Per poder rebre el premi, els projectes han de tenir empreses constituïdes com a societat mercantil amb ànim de lucre i tenir entre els seus socis promotors les persones participants en el programa amb un mínim del 5% del capital.

Termini de presentació: s’iniciarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i acabarà el dia 31 de gener de 2023, a les 21.00 hores, a través del formulari disponible al web de Barcelona Activa: preacceleracio@barcelonactiva.cat.

Premis d'escriptura de teatre Carme Montoriol per a l’any 2023

En el programa de Barcelona Ciutat de la Literatura s’inclou com a eix d’acció el suport al sector del llibre i a la creació literària i, per tant, als autors i les autores. Aquest procés de selecció és una oportunitat per identificar projectes literaris i donar-hi suport, en l’especialitat de dramatúrgia d’autors vinculats a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, l’objecte dels premis d’escriptura de teatre Carme Montoriol està format per un màxim de quatre projectes d’escriptura relacionats amb la disciplina de la dramatúrgia.

Podran ser-ne beneficiaris els autors i les autores d’obres de dramatúrgia majors de 18 anys, de qualsevol nacionalitat i que tinguin com a mínim una obra estrenada en el circuit professional en els darrers cinc anys. Cal acreditar-ho amb imatges de programes de mà o de dossiers de premsa.

Excepte les persones físiques, la resta tenen l’obligació de presentar el formulari de sol·licitud, juntament amb la resta de documentació prevista, a través del web de Barcelona Ciutat de la Literatura: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/. En el cas excepcional de presentació presencial, sens prejudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines de registre general dels districtes, gerències o instituts.

Termini de presentació: del 24 de gener al 13 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

Premis d'escriptura Montserrat Roig per a l’any 2023

El programa Barcelona Ciutat de la Literatura posa en marxa un procés de selecció per concedir un màxim de vint premis per a escriptors de qualsevol nacionalitat amb un projecte d'escriptura de ficció (poesia, narrativa) o no-ficció (assaig, crònica) que tingui relació amb la ciutat de Barcelona, en un sentit ampli. Aquests premis s’atorgaran tenint en compte equilibris de gènere i de llengües.

En podran ser beneficiaris els autors d’obres literàries, escriptors, poetes, traductors o periodistes, majors de 18 anys, que tinguin com a mínim una obra publicada amb el seu nom i l’ISBN corresponent.

Excepte les persones físiques, la resta tenen l’obligació de presentar el formulari de sol·licitud, juntament amb la resta de documentació prevista, a través del web de Barcelona Ciutat de la Literatura: https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/. En el cas excepcional de presentació presencial, sens prejudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines de registre general dels districtes, gerències o instituts.

Termini de presentació: del 24 de gener al 13 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

CONVOCATÒRIA DEL PREMI PUNT DE LLIBRE DEL PROGRAMA EDUCATIU “EL COMERÇ I LES ESCOLES”, DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, CURS 2022-2023

El premi Punt de Llibre s’emmarca dins el programa educatiu “El comerç i les escoles”, impulsat per la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament de Barcelona. El premi pretén reconèixer els millors dibuixos fets pels escolars dels centres educatius presentats a l’activitat, el tema central dels quals és el comerç de proximitat explicat a través del llenguatge plàstic. Els dibuixos seleccionats s’editaran posteriorment en format de punt de llibre i seran distribuïts a tots els eixos comercials de la ciutat en la diada de Sant Jordi.

Es pot presentar al premi tot l’alumnat dels centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i postobligatòria de la ciutat de Barcelona. Cada aula tindrà la possibilitat de seleccionar fins a quatre dibuixos per presentar-los al concurs. Les il·lustracions s’han de fer en una plantilla facilitada per l’organització. En el cas de treballar el dibuix en altres suports, es podrà enganxar dins el requadre de la plantilla. Els dibuixos es classificaran en les set categories següents:

 1. Segon cicle d’educació infantil
 2. Cicle inicial d’educació primària
 3. Cicle mitjà d’educació primària
 4. Cicle superior d’educació primària
 5. Primer i segon d’ESO
 6. Tercer i quart d’ESO, batxillerat i formació professional
 7. Educació especial

Els originals dels punts de llibre seran recollits per l’organització als centres educatius i prèviament es contactarà amb el personal docent per acabar de concretar els detalls. Cada punt de llibre que es presenti al concurs s’haurà d’identificar amb el nom de l’autor o l’autora per tal de facilitar la gestió de tot el material.

Tant l’alumnat premiat com els/les finalistes rebran un diploma i un obsequi.

Termini de presentació: del 17 de gener al 16 de febrer (ambdós inclosos).

Trobareu més informació a: https://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles/punts-de-llibre/

CONVOCATÒRIA DEL PREMI PREINCUBACIÓ 2023

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa SAU promouen la primera edició del premi Programa Preincubació, emmarcat dins el Programa de preincubació, que té com a objectiu donar suport a startups innovadores a l’hora de validar-ne el potencial i la viabilitat; el premi vol reconèixer el millor projecte de cada edició.

Són candidates al premi les empreses participants en el programa que compleixin els requisits següents:

 1. Haver participat activament en el Programa de preincubació fent com a mínim cinc de les sis tutories establertes.
 2. Tenir acabat el Pla d’empresa i haver-lo presentat satisfactòriament amb data màxima el 24 de gener de 2023.
 3. Haver lliurat el Onepage amb data màxima el 24 de gener de 2023.
 4. Tenir l’empresa constituïda com a societat mercantil amb afany de lucre i tenir el domicili fiscal a la ciutat de Barcelona.

Termini de presentació, fins el dia 25 de gener de 2023, a les 23.59 hores, a través del formulari disponible al web de Barcelona Activa. El formulari completat s’ha d’enviar, com a màxim, en la data i l’hora indicada a l’adreça següent: preincubació@barcelonactiva.cat

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE PROJECTES D’ENTITATS O ASSOCIACIONS, SENSE ÀNIM DE LUCRE, A L’ESPAI EXPOSITIU LES CORTS PER L’ANY 2023

El Districte de les Corts convoca aquest concurs per incentivar l’actuació d’entitats i associacions en la presentació de projectes expositius a l’Espai Expositiu de Les Corts, situat a l’entrada de la seu del Districte, i atorgar una subvenció a les entitats seleccionades, per un import màxim de 3.000 euros. Cada entitat seleccionada exposarà el seu projecte durant un termini màxim de tres mesos i rebrà una subvenció que ha de destinar íntegrament a finançar el projecte presentat en aquesta convocatòria.

Poden participar les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que compleixin els requisits establerts a la base general quarta.

Termini de presentació: del 17 de gener al 6 de febrer (ambdós inclosos).

En trobareu més informació i podeu descarregar-vos els models normalitzats de candidatures al web https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca

CONVOCATÒRIA DE LA 31a EDICIÓ DELS PREMIS SANTS-MONTJUÏC PER A L’ANY 2022

El Districte de Sants-Montjuïc atorga anualment aquests premis per reconèixer els mèrits d’una persona, una entitat o un col·lectiu per la dedicació i el compromís amb el territori i el seu veïnat.

Enguany té lloc la 31a edició dels premis, que comprenen dos reconeixements i dos premis especials:

 1. Reconeixement a una persona rellevant del districte
 2. Reconeixement a una entitat o un col·lectiu
 3. Premi especial a la innovació
 4. Premi especial a la promoció de la interculturalitat

Les candidatures poden ser presentades per persones físiques, entitats i col·lectius diversos, de manera individual o conjuntament amb altres organitzacions. En el cas de presentació conjunta, també hi poden participar empreses, tot i que el premi serà atorgat a la persona, l’entitat o el col·lectiu amb qui presenta la candidatura conjunta i no a l’empresa.

Termini de presentació: del 17 de gener al 13 de febrer (ambdós inclosos).

La presentació de propostes s’ha de fer de manera exclusivament virtual, a través del correu electrònic premissantsmontjuic@bcn.cat

En trobareu més informació i podeu descarregar-vos els models normalitzats de candidatures al web https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca

XXXVII EDICIÓ DELS PREMIS 8 DE MARÇ – MARIA AURÈLIA CAPMANY 2023, “EL DESIG IRREFRENABLE DE LLIBERTAT”

Com cada any, i per commemorar el Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament de Barcelona convoca el premi 8 de Març - Maria Aurèlia Capmany, per reflexionar entorn d’una temàtica d’impacte social i de gènere. Per a aquesta 37a edició, el tema escollit és la llibertat sexual, el dret al propi cos i al desig com a facultat inapel·lable de totes les dones. Amb el lema “El desig irrefrenable de llibertat”, l’objectiu del premi 2023 és donar suport a projectes que permetin avançar en el desenvolupament de la llibertat sexual de les dones en tota la seva diversitat, i garantir-ne els drets sexuals i reproductius.

Poden presentar-hi un projecte les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona. Les entitats han de tenir la seu a la ciutat de Barcelona. En el cas de grups que no estiguin formalitzats jurídicament i que estiguin integrats només per persones físiques, cal que la persona que actuï com a representant del grup estigui empadronada a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de les propostes és de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPB, és a dir, del 13 de gener al 9 de febrer de 2023 (ambdós inclosos).

8a edició PREMI JOVE DE CÒMIC SANT MARTÍ per a la prevenció i l'erradicació de la violència masclista – Convocatòria 2023

El Premi Jove de Còmic és un concurs de creació artística que té com a objectiu prevenir i erradicar la violència masclista entre la població adolescent i juvenil.

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona i que tinguin fins a 25 anys a 31 de desembre de l’any de la convocatòria, en qualsevol de les categories següents:

 1. ​Categoria A (còmic): persones d’entre 16 i 25 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria
 2. Categoria B (còmic): persones de menys de 16 anys, a 31 de desembre de l’any de la convocatòria

Els joves poden concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només pot presentar una obra.

També hi poden participar centres educatius, equipaments i serveis per a adolescents i joves de la ciutat de Barcelona en la categoria següent, en què només poden presentar una obra:

 1. ​Categoria C (fanzín)

Termini per participar en el Premi Jove de Còmic Sant Martí. Presentació d'obres del 10 de gener a 17 d’abril de 2023.

Per a més informació consulteu el web: Premi Jove de Còmic

Premis del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 2022

El premi del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona (CMIB) té per objecte el reconeixement de la feina realitzada o dels projectes en curs que hagin destacat, o siguin d’especial interès, en l’àmbit de la inclusió i l’assoliment de la plena ciutadania de les persones immigrades, així com per afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social. La temàtica acordada pel Consell Municipal d’Immigració per l’any 2022 és Participació institucional i política de les persones migrades i està adreçada a reconèixer la feina duta a terme a la ciutat en l’àmbit de la inclusió i l’assoliment de la plena ciutadania de les persones migrades o refugiades, així com a afavorir la diversitat, la convivència i la cohesió social​.

També s’atorga una menció especial que té per objecte reconèixer públicament una entitat que sigui necessàriament membre del Consell Municipal d’Immigració i que durant l’any de publicació de les bases hagi destacat per la seva participació activa, col·laboració i contribució a l’entesa en el Consell.

Podran presentar projecte al premi les persones físiques, els grups, les associacions o altres entitats sense ànim de lucre amb seu social a Barcelona o entitats o grups amb delegació, sempre que tinguin activitat a la ciutat de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre al 14 d’octubre de 2022 (ambdós inclosos).

Enllaç a tràmit de Portal: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001490.

Si voleu més informació podeu accedir al web del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

Premi “Camí de la solidesa” 2022

El “Camí de la solidesa” és un programa d'acompanyament i enfortiment d'organitzacions d'economia social i solidària, o bé gestionades i liderades per dones, o bé que vulguin apostar per formar treballadores en càrrecs de responsabilitat.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant Barcelona Activa SAU SPM com a entitat col·laboradora, convoca en el marc del programa “Camí de la solidesa” la setena edició del premi als millors projectes d’enfortiment treballats i presentats en l’àmbit de l’economia social i solidària.

Poden presentar-se als premis les organitzacions participants en el programa que compleixin els requisits següents:

 1. Haver participat activament amb una assistència a un mínim del 60% de sessions del programa “Camí de la solidesa” i no estar de baixa del programa en el moment de la presentació al premi.
 2. Presentar un resum del projecte d’enfortiment socioempresarial treballat en format PDF, com s’explica en la base 4 de les bases generals. En cas que aquest no s’hagi acabat, s’ha de presentar un resum complet de la feina feta amb una planificació dels passos següents amb fites associades.
 3. Presentar la fitxa del projecte en format PDF, segons el model que es facilitarà.

Termini de presentació: del 3 d’agost al 20 de novembre de 2022, a les 21.00 hores, per correu electrònic a innovaciosocieconòmica@barcelonactiva.cat.

Trobareu més informació a les bases i la convocatòria del premi.

Premis Sant Andreu 2022

El Districte de Sant Andreu atorga anualment, coincidint amb la festa major, els premis Sant Andreu. Amb aquests premis i distincions es vol reconèixer la trajectòria, el treball o les iniciatives de persones i entitats que duen a terme la seva activitat en aquest territori.

  Enguany s’entregaran els premis corresponents a quatre categories:
 1. Premi Sant Andreu al millor projecte d’entitats, destinat a premiar una iniciativa que tingui com a finalitat aconseguir un impacte positiu social, educatiu, cultural o ambiental per al veïnat del districte de Sant Andreu. Està dotat amb 1.500 €.
 2. Premi Sant Andreu especial, enguany dedicat a la memòria històrica de les lluites veïnals, amb l’objectiu de reconèixer iniciatives innovadores en diferents àmbits de la societat. Està dotat amb 1.000 €.
 3. Distinció personal, un reconeixement de la tasca d’una persona o grup de persones per la seva rellevància o interès públic, sempre que es desenvolupin de manera individual o col·lectiva en l’àmbit territorial del districte de Sant Andreu.
 4. Distincions per aniversaris d’entitats, per a aquelles que es van crear fa 10, 25 i a partir d’aquest, cada 25 anys i que celebren els aniversaris durant l’any de la convocatòria.

Les persones o entitats participants només podran presentar la seva candidatura a una modalitat, amb excepció de la candidatura de distinció per aniversaris d’entitats, que pot concórrer amb altres categories. Trobareu més informació al web del Districte de Sant Andreu i a les bases i convocatòria del premi.

Termini de presentació: del 4 d’agost al 15 d’octubre de 2022

PREMIS BARCELONA A L’EMPRESA INNOVADORA EN ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS 2022

El premi Barcelona a l’empresa innovadora en organització i usos del temps s’emmarca en el Pacte del temps, una estratègia impulsada per l’Ajuntament de Barcelona que cerca el compromís municipal i de les entitats socials i econòmiques de la ciutat per actuar conjuntament i aconseguir una organització social del temps més saludable, igualitària, eficient i sostenible. El seu objectiu és contribuir al coneixement i fer visible el treball dut a terme per les empreses i les organitzacions que presentin polítiques innovadores en la gestió de les persones treballadores mitjançant noves mesures d’organització del temps de treball, de manera que sensibilitzin la societat sobre aquestes pràctiques.

El premi té una naturalesa honorífica i no genera cap dret econòmic ni té cap altre efecte jurídic que el reconeixement públic de les empreses que l’obtinguin, així com la difusió dels projectes i les mesures presentades. S’hi poden presentar totes les empreses i les organitzacions jurídicament constituïdes que, amb independència de la seva activitat i sector, estiguin implantades a Barcelona o en la seva àrea metropolitana i reuneixin les condicions que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

S’estableixen quatre categories:

 1. Micro, per a empreses de menys de 10 persones treballadores.
 2. Petita, per a empreses a partir de 10 i fins a 50 persones treballadores.
 3. Mitjana, per a empreses de més de 50 i fins a 250 persones treballadores.
 4. Gran, empreses a partir de 250 persones treballadores.

El període d’admissió de propostes és del 15 de setembre al 15 de novembre de 2022 (ambdós inclosos). La documentació s’ha de presentar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, tràmit “Premi Barcelona a l’empresa innovadora en organització i usos del temps”, des d’on es pot descarregar i presentar el formulari i la documentació complementària corresponent.

Per a més informació o bé per consultar experiències presentades en edicions anteriors, podeu visitar el web: barcelona.cat/usosdeltemps.

PREMI EMPRENEDORIA SOCIAL 2022

L’Ajuntament de Barcelona promou la setena edició dels PREMIS A LES MILLORS INICIATIVES D’EMPRENEDORIA SOCIAL, emmarcat dins del programa Emprenedoria Social, que té com objectiu promoure la creació d’empreses innovadores i amb un alt impacte social.

Seran candidates al premi els projectes o empreses participants del Programa que compleixin els següents requisits:

 1. Haver participat activament en el programa d’Emprenedoria Social.
 2. Tenir finalitzat el Pla d’Empresa dins del calendari previst del Programa.
 3. Presentar i exposar el projecte empresarial definitiu davant del Jurat.
 4. En cas que l’empresa estigui constituïda i activa, no tenir més de 12 mesos d’antiguitat.

Dotació del premi:

 1. Aportació econòmica de 10.000 euros.
 2. Espai d’incubació a Barcelona Activa: possibilitat d’instal·lar-se màxim sis mesos, amb un cost total màxim de 3.000 euros (aquesta instal·lació està supeditada al compliment dels requisits d’entrada establerts per Barcelona Activa i la disponibilitat d’espai).

Termini de presentació: del 23 de juny fins al 4 de juliol de 2022 (a les 23:59), per correu electrònic a programes.emprenedors@barcelonactiva.cat .

CONVOCATÒRIA DEL PREMI COMERÇ DE BARCELONA 2022

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda, convoca el Premi Comerç de Barcelona, amb l ’objectiu de reconèixer i promocionar les iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de proximitat innovador i les que contribueixen a la dinamització i millora de la iniciativa empresarial comercial dels mercats municipals de la ciutat. Amb aquesta finalitat, la 23a edició del Premi Comerç de Barcelona i la 11a edició del Premi Mercats de Barcelona busquen distingir les iniciatives, les contribucions, els establiments comercials i les associacions de venedors dels mercats municipals que hagin incidit en la millora del sector comercial. El premi consta de sis modalitats i una menció especial.

MODALITATS:

 1. Premi al Comerç Innovador
 2. Premi al Comerç de Proximitat
 3. Premi Albert González a la tasca de contribució a la promoció, innovació i coneixement del comerç de la ciutat
 4. Premi al Comerç Sostenible
 5. Premi al Comerç Emblemàtic
 6. Premi Mercats de Barcelona, Jordi Maymó
  1. Premi a la Millor Iniciativa Individual
  2. Premi a la Millor Iniciativa Col·lectiva

MENCIÓ ESPECIAL:

El premi consistirà en el lliurament d'un guardó commemoratiu per a les candidatures guanyadores de cadascuna de les modalitats. Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria s ’han de presentar a través d ’aquest formulari: https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat .

Les persones participants podran presentar la seva candidatura a una o diverses modalitats, i aquelles persones físiques no obligades a presentar-la telemàticament podran presentar-la a les OAC.

Termini de presentació de candidatures: del 21 de juny al 12 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

CONCURS DEL CARTELL DE PROMOCIÓ DE LA FESTA MAJOR DEL DISTRICTE DE LES CORTS 2022

Convocatòria per a la selecció del cartell de promoció de la Festa Major del Districte de les Corts 2022 i concessió d’un premi al guanyador o guanyadora del concurs, de 1.000 euros bruts (subjectes a la retenció de l'IRPF que pertoqui).

La participació està oberta tant a professionals com a artistes novells, i la presentació pot ser tant individual, com col· lectiva. En aquest darrer cas, s’ha de nomenar una persona que representi el col· lectiu. Els requisits que han de reunir els o les participants es recullen a la base 4 de les bases generals reguladores.

Per a subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), és obligatori emplenar i presentar la sol· licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament http://www.bcn.cat/tramits, seguint les instruccions que s’indiquen en aquest portal de tràmits. Les persones físiques poden optar per presentar-ho a través de la seu electrònica de l’Ajuntament http://www.bcn.cat/tramits o fer-ho presencialment a l’OAC del Districte de les Corts o a qualsevol altre punt de registre de l’Ajuntament de Barcelona (cal demanar cita prèvia).

Termini de presentació de propostes: del 2 al 23 de juny de 2022, ambdós inclosos.

DOCUMENTS

TERCERA EDICIÓ DELS PREMIS BARCELONA RESTAURACIÓ 2022

L’Ajuntament de Barcelona convoca la tercera edició dels Premis Barcelona Restauració amb la voluntat de reconèixer els establiments de restauració que hagin destacat durant els anys 2019, 2020 i 2021 per tenir un fort vincle amb el barri, o per incorporar valors com la integració, la qualitat de vida, la innovació, la sostenibilitat i l’adaptabilitat als nous temps, i que no hagin tingut altres reconeixements significatius.

Aquests premis consisteixen en un reconeixement simbòlic. Els guanyadors rebran un guardó i la promoció que es derivi de les accions fetes per l’Ajuntament.

Poden presentar candidatures als premis:

 1. Els membres de la comissió de candidatures de cada districte, formada pels tècnics de Comerç del districte, amb el suport, en tot cas, de les associacions representatives al territori.
 2. L’Associació de Comerciants.
 3. Les associacions de veïns.
 4. Les entitats i associacions sense afany de lucre del sector de la restauració.
 5. Els mateixos establiments de restauració.

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria s’han d’obtenir i presentar a través de l’adreça electrònica premisbarcelonarestauracio@confirmacions.com. Estan obligats a presentar-ho de manera telemàtica els subjectes esmentats a l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques. Les persones físiques i altres subjectes no inclosos en els casos anteriors poden optar per la presentació a través de l’adreça electrònica premisbarcelonarestauracio@confirmacions.com o fer-ho presencialment a les OAC (cal demanar cita prèvia).

Termini de presentació de propostes: del 2 al 23 de juny de 2022, ambdós inclosos.

PREMI FUTURISME 2022

Futurisme, programa de suport a la creació d'empreses innovadores i responsables dins l'àmbit del turisme, té com a objectiu principal la creació d’empreses responsables, innovadores, sostenibles i amb visió de futur que donin resposta a les noves necessitats del sector turístic de la ciutat i de la província de Barcelona. Emmarcats dins d’aquest programa, els premis Futurisme volen reconèixer els millors projectes de cada edició.

Seran candidates al premi les empreses participants del programa que compleixin els requisits següents:

 1. Haver participat activament en el programa Futurisme.
 2. Tenir acabat el Pla d’empresa dins del calendari previst del programa.
 3. Presentar i exposar el projecte empresarial definitiu davant del Jurat.
 4. En cas que l’empresa estigui constituïda i activa, no tenir més de 18 mesos d’antiguitat.

Termini de presentació del Pla d’empresa: fins al dia 4 de desembre de 2022 a les 23.59 hores per correu electrònic a futurisme@barcelonactiva.cat.

PREMIS ESCOLES + SOSTENIBLES

Escoles + Sostenibles és un programa en què participen més del 50% de centres educatius de tots els nivells educatius (centres d’educació infantil de 0 a 6 anys, primària, secundària, estudis postobligatoris, cicles formatius, educació d’adults, educació especial i currículums adaptats) de la ciutat de Barcelona.

Amb el concurs es pretén premiar els projectes educatius que responguin als objectius següents:

 1. Enfortir l’educació per a la sostenibilitat donant impuls i suport decidit a les comunitats educatives que es plantegen introduir millores socioambientals als centres educatius.
 2. Millorar l’entorn més proper i el de la ciutat, en la mesura de les seves possibilitats.
 3. Consolidar les pràctiques ambientals dutes a terme als centres educatius.

A més a més, cal saber això:

 1. Cada participant no pot presentar més d’un projecte.
 2. Hi ha dues modalitats de participació en els premis: iniciatives d’una durada d’un curs (projectes anuals) o de tres cursos escolars (projectes triennals).
 3. No poden presentar cap projecte els centres que actualment es troben al primer o el segon curs d’un projecte triennal.
 4. Per a la modalitat de projectes anuals, no es pot atorgar cap premi als centres que l’hagin guanyat en el període de dues convocatòries anteriors, però sí que poden rebre una menció.
 5. No s’atorga més d’un premi amb dotació econòmica a un mateix projecte ni a un mateix beneficiari.

Presentació de sol·licituds: de l’1 de juny al 18 de juliol, ambdós inclosos.

XIX EDICIÓ DELS PREMIS “COMPTA FINS A TRES” 2021-2022

Els premis "Compta fins a tres", impulsats per l’Institut Barcelona Esports, tenen com a objecte el reconeixement de l’esportivitat i el respecte pels valors educatius de l'esport en edat escolar. Se n’estableixen quatre modalitats: premis individuals, premis col·lectius, premi institucional i premi especial Josep Sardà. Els premis tenen un caràcter honorífic, motiu pel qual en cap cas suposen una quantitat econòmica per a les persones o les entitats jurídiques premiades.

Les candidatures es fan per escrit, omplint el formulari que, a aquest efecte, es pot baixar del web de la campanya "Compta fins a tres" (www.comptafinsatres.com). Cal presentar-ho mitjançant l'enviament del formulari corresponent a l’adreça electrònica promocioesportiva5@bcn.cat.

Termini de presentació de candidatures: del 31 de maig al 8 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

PREMI CONSTRUÏM EN FEMENÍ 2022

L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa SAU promouen la 6a edició dels PREMIS DEL PROGRAMA CONSTRUÏM EN FEMENÍ, emmarcats dins del programa CONSTRUÏM EN FEMENÍ, que està encaminat a promoure iniciatives emprenedores transformadores impulsades per dones que tinguin potencialitat per constituir-se com a projecte empresarial en el camp de l’economia social i solidària i l’acció social, i que permetin a les dones emprenedores crear i consolidar la seva organització en bones condicions tècniques i econòmiques. En aquesta edició, se seguirà destacant la sostenibilitat i l’impacte social, ambiental i de bon govern dels projectes, així com la participació activa en el programa.

Seran candidates al premi les empreses participants del programa que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Les candidatures s'han de lliurar en format PDF per correu electrònic a construim@tandemsocial.coop i innovaciosocieconómica@barcelonactiva.cat

Termini de presentació: del 31 de maig al 6 de juny de 2022, a les 21.00 hores.

CONVOCATÒRIA DE LA QUINZENA EDICIÓ DEL PREMI DONA I ESPORT 2022

El president de l’Institut Barcelona Esports, en data 23 de maig de 2022, ha aprovat la convocatòria de la quinzena edició del premi Dona i Esport 2022. La finalitat del premi és fer visible la tasca de dones unides per la seva passió i dedicació a l’activitat física i l’esport, però també ha servit per obrir un nou camí a la difusió i al coneixement d’històries i de reflexions sobre el paper de la dona en el món de l’esport, per tal de contribuir a una presència paritària en totes les franges d’edat i en tots els àmbits de l’activitat física i esportiva.

De conformitat amb la base segona, es determina que el jurat podrà atorgar un premi de 3.000,00 euros* a cadascuna de les modalitats de:

 1. premi Mireia Tapiador a la promoció de l’esport
 2. premi a la dona esportista
 3. premi al mitjà de comunicació
 4. premi al club esportiu
 5. premi a la dona dirigent esportiva

* Quantitat bruta, sense aplicar-hi la retenció corresponent

A l’import de cadascun dels premis els serà d’aplicació les retencions previstes a la legislació tributària vigent. A l’efecte fiscal oportú es lliurarà, en el seu moment, un certificat per l’import del premi més les retencions pertinents.

El termini per presentar-hi candidatures va ser entre el 23 de maig i el 12 de juny de 2022.

Consulteu a https://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/ca/premi-dona-i-esport tota la informació sobre el premi.

PREMIS AGENDA 2030 DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona crea els premis Agenda 2030 de Barcelona per reconèixer i difondre iniciatives innovadores amb un impacte mesurable en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la ciutat. Consten de 5 categories: iniciatives empresarials, iniciatives socials, mitjans de comunicació, projectes educatius i ciutats (àmbit internacional).

Més informació: https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/projectes/premis-agenda-2030-de-barcelona

PREMIS MONTSERRAT ROIG 2021, PERIODISME I COMUNICACIÓ SOCIAL DE BARCELONA

Comença la nova edició dels Premis Montserrat Roig, uns premis que volen incentivar la informació de qualitat, posant el focus en un millor tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Es tracta de la cinquena edició que els guardons s’entreguen amb aquest nom i la 29a edició des que van ser creats pel Consell Municipal de Benestar Social (CMBS). En aquesta nova edició es destacaran la mirada sensible i responsable en el tractament de temes socials amb una èmfasi especial en treballs relacionats amb els sectors laborals feminitzats i precaris, les cures a les persones o els discursos d’odi. Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d’incidència i s'han de presentar en llengua catalana o castellana.

Categories:

 1. Periodisme Social
 2. Comunicació Social
 3. Promoció de la investigació en l'àmbit del benestar social a Barcelona
 4. Premi especial del jurat

Participants: les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat. La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés dels autors o autores i els mitjans de comunicació vinculats a les propostes. Els autors i les autores o mitjans de comunicació poden optar a més d'una modalitat del premi, però només poden ser guardonats en una de les categories. Els autors o les autores participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats.

Premis: el jurat atorgarà un primer premi de 7.000 euros i un segon premi de 3.000 euros, amb tots els impostos inclosos, per a les categories de periodisme social i comunicació social, i dos premis de 10.000 euros per a la promoció de la investigació periodística, el que representa un total de 20.000 € en aquesta categoria, amb tots els impostos inclosos.

Període d'inscripció: del 17 de febrer al 16 de març del 2022

Més informació: https://www.barcelona.cat/premis-montserrat-roig/ca/