Accessibilitat Web

Esteu aquí

Aplicacions

A causa de l'avenç de les noves tecnologies l'Ajuntament de Barcelona ofereix als ciutadans serveis, aplicacions i documents en altres formats, que de vegades requereixen un programa (programari) o un connector (plug-in) per poder accedir al seu contingut. En tots els casos el suport és gratuït i d'accés lliure. Si no disposeu dels recursos esmentats podeu accedir als recursos web següents per baixar-los:

Format Tipus de contingut Què cal baixar
PDF Documents electrònics de text o dades Programa Adobe Reader
Flash Animacions o integració multimèdia Adobe Flash Player

Real

o Media Player

Vídeos Reproductor Windows Media o reproductor Real Player