Accessibilitat Web

Esteu aquí

Discapacitat auditiva

Discapacitat auditiva

Si teniu una discapacitat auditiva podeu tenir dificultat més o menys greu per captar els sons.

Us podeu trobar que els vídeos o els àudios no estiguin subtitulats o continguin cap transcripció textual, depenent del context. L’Ajuntament de Barcelona treballa per subtitular habitualment la majoria d’audiovisuals que es posen a disposició de la ciutadania a través dels seus webs.

Si vau perdre l'oïda abans d'haver adquirit les tècniques de llenguatge, la discapacitat apareix freqüentment associada a problemes amb la parla, us afecta la percepció i comprensió de la informació sonora, i moltes vegades la comprensió de la informació escrita. Per tant, a la barrera anterior cal afegir-hi les barreres d'accessibilitat web següents:

  • Manca de contingut en llengua de signes.
  • Insuficiència d'icones o pictogrames que ajudin a comprendre el contingut textual.
  • Existència de textos en els quals abundin termes poc usuals, de sintaxi complexa o excessivament llargs, ja que aquest perfil d'usuaris utilitzen un vocabulari relativament restringit.

Per poder utilitzar les pàgines web sense barreres necessiteu un vocabulari senzill, frases curtes, que s'ofereixin esquemes de la informació que sigui molt extensa, que la informació textual es basi en imatges, que l'àudio estigui subtitulat o contingui transcripció textual, etcètera.