Accessibilitat Web

Esteu aquí

Discapacitat auditiva

Discapacitat auditiva

Si teniu una discapacitat auditiva podeu tenir dificultat més o menys greu a captar els sons.

Si la persona va perdre l'oïda després d'haver adquirit les tècniques del llenguatge es pot trobar amb la barrera d'accessibilitat següent en una pàgina web:

  • Àudio que manca de subtitulat o transcripció textual, depenent del context.

Si vau perdre l'oïda abans d'haver adquirit les tècniques de llenguatge, la discapacitat apareix freqüentment associada a problemes amb la parla, us afecta la percepció i comprensió de la informació sonora, i moltes vegades la comprensió de la informació escrita. Per tant, a la barrera anterior cal afegir-hi les barreres d'accessibilitat web següents:

  • Manca de contingut en llengua de signes.
  • Insuficiència d'icones o pictogrames que ajudin a comprendre el contingut textual.
  • Existència de textos en els quals abundin termes poc usuals, de sintaxi complexa o excessivament llargs, ja que aquest perfil d'usuaris utilitzen un vocabulari relativament restringit.

Per poder utilitzar les pàgines web sense barreres necessiteu un vocabulari senzill, frases curtes, que s'ofereixin esquemes de la informació que sigui molt extensa, que la informació textual es basi en imatges, que l'àudio tingui subtitulat o transcripció textual, etcètera.