Accessibilitat Web

Esteu aquí

Discapacitat motriu

Pot ser que tingueu algun dels diversos tipus de discapacitat física, que afecta diferents parts del cos, i que inclouen, entre altres, la debilitat, les limitacions del control muscular (moviments involuntaris, falta de coordinació o paràlisi), la limitació de les sensacions, els problemes d'articulacions o la falta de membres.

Com a conseqüència, us podeu trobar amb problemes per dur a terme algunes tasques quotidianes, com ara utilitzar un ratolí, moure un punter, utilitzar una pantalla tàctil, prémer dues tecles alhora, o mantenir premuda una tecla. En un cas més seriós, us podeu veure incapaços d'utilitzar un teclat i no poder introduir dades.

Les principals barreres d'accessibilitat que us podeu trobar en una pàgina web són les següents:

 • Enllaços gràfics i altres elements accionables que no estan etiquetats correctament i no són accessibles als reconeixedors de veu.
 • Impossibilitat d'interaccionar adequadament amb la pàgina des del teclat o altres dispositius d'entrada.

Per facilitar la interacció amb les pàgines web podeu utilitzar teclats i ratolins especials (teclats amb tecles grans, teclat convencional amb cobertor, ratolí de bola gran o trackball, ratolí de botó, etcètera).

 • Podeu utilitzar teclats i ratolins especials (teclats amb tecles grans, teclat convencional amb cobertor, ratolí de bola gran o trackball, ratolí de botó, etcètera).
 • Si és necessari prémer diverses tecles alhora i no és possible utilitzar les dues mans per dur a terme l'acció esmentada, amb les "tecles enganxoses" o "StickyKeys", es podrà simular aquesta combinació de tecles amb un nombre determinat de pulsacions sobre una única tecla.
  • Per exemple, aquestes tecles es poden fixar per executar determinades funcions ([CTRL + ALT + SUPR], [ALT + F4]...) a Windows a través de la funció StickyKeys o "tecles especials". La combinació de tecles Control + Alt + Supr es pot fer prement cinc vegades la tecla Shift o Majúscules.
  • En l'entorn GNOME per a GNU/Linux es pot configurar activant StickyKeys a la finestra de preferències d'accessibilitat al teclat.
  • En el sistema operatiu OS per a Mac es poden activar les opcions de tecles lentes o pulsació fàcil de tecles a la finestra "Accessibilitat", dins la secció "Teclat".
 • Podeu canviar l'assignació de funcions de tots els botons del dispositiu apuntador i així es podran assignar les funcions més importants als botons que us siguin més adequats, configurar la velocitat de moviment del punter del dispositiu apuntador i adaptar-ho a la vostra pròpia destresa.
  • A Windows, podeu fer-ho a través del Tauler de control > Centre d'accessibilitat i seleccionar les opcions que millor s'adaptin a les vostres necessitats a "Ús més fàcil del ratolí".
  • A OS per a Mac, ho podeu fer amb les diverses opcions de la secció "Ratolí i Trackpad" a la finestra d'Accessibilitat.
 • Podeu configurar el teclat per emular algunes accions del ratolí:
  • A Windows, ho podeu fer a través del Tauler de control > Centre d'accessibilitat i seleccionar les opcions que millor s'adaptin a les vostres necessitats a "Ús més fàcil del teclat".
  • A OS per a Mac, ho podeu fer amb les diverses opcions de la secció "Teclat" a la finestra d'Accessibilitat.

En el cas més greu requerirà sistemes alternatius d'interacció amb el dispositiu, com ara un sistema basat en la veu (reconeixedor de veu) o en moviments d'altres parts del cos (el cap o la boca), mitjançant sistemes alternatius d'apuntament. Per a això és necessari eliminar les barreres d'accessibilitat que s'han descrit anteriorment.