Accessibilitat Web

Esteu aquí

Eines d'avaluació de l'accessibilitat

Hi ha eines que poden ajudar a detectar com està l'accessibilitat d'una pàgina web. Les eines que es llisten a continuació són gratuïtes.

Barra d'eines d'accessibilitat web per a Internet Explorer:
És una barra d'eines del navegador Internet Explorer proporcionada per l'equip de treball Accesible Information Solutions (AIS) de Vision Australia que facilita l'examen manual de l'accessibilitat d'una pàgina web.http://www.visionaustralia.org.au/info.aspx?page=614
Web Developer Toolbar per a Mozilla Firefox:
És un add-on o complement del navegador Mozilla Firefox que facilita el desenvolupament i l'avaluació d'una pàgina web. https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/web-developer/
Analitzador de contrast:
És una aplicació que dóna com a resultat tant els codis hexadecimals dels dos colors seleccionats a la pantalla com la ràtio de contrast entre aquests dos colors, i indica si el contrast és suficient o no segons el que dictaminen les pautes WCAG 2.0.http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
Eina automàtica Taw en línia:
Detecta les disconformitats automàtiques en relació amb les pautes d'accessibilitat WCAG 2.0. http://www.tawdis.net/tools/?lang=es