Accessibilitat Web

Esteu aquí

Eines d'avaluació de l'accessibilitat

Hi ha eines que poden ajudar a detectar de manera global i automàtica, l’estat l'accessibilitat d'una pàgina web. Les eines que s'esmenten a continuació són gratuïtes.

Analitzador de constrast:

Colour Contrast Analyser (CCA):
És una aplicació que dona com a resultat tant els codis hexadecimals dels dos colors seleccionats a la pantalla com la ràtio de contrast entre aquests dos colors, i indica si el contrast és suficient o no segons el que dictaminen les pautes WCAG 2.1. http://www.paciellogroup.com/resources/contrastAnalyser
Contrast-Finder:
És una aplicació que troba els contrast de color adequats per crear webs accessibles https://app.contrast-finder.org/result.html?foreground=%23FFF&background=%23ADE5E5&ratio=4.5&isBackgroundTested=true&algo=HSV&lang=es.
Contrast Checker:
És un web per analitzar el contrast. https://webaim.org/resources/contrastchecker/
Eina automàtica Taw en línia:
Detecta les disconformitats automàtiques en relació amb les pautes d'accessibilitat WCAG 2.0. https://www.tawdis.net/

Complements per a Firefox

WCAG Contrast Checker:
Comprova el contrast de color entre el primer pla i el fons dels elements que es troben a la pàgina segons les WCAG.
HeadingsMap:
L'extensió headingsMap genera un índex o mapa de qualsevol document web estructurat mitjançant l'ús de capçaleres (permet navegar pel document en utilitzar-lo). A més, també mostra lestructura del document segons HTML5 Outline.
WAVE accessibility extension:
Avalueu l'accessibilitat web al navegador. Quan està activada, l'extensió WAVE injecta icones i indicadors a la pàgina per fer comentaris sobre l'accessibilitat i per facilitar l'avaluació manual.
HTML Validator:
HTML Validator és una extensió que afegeix validació HTML dins el Firefox, Mozilla. El nombre d'errors d'una pàgina HTML es veu en forma d'icona.

Complements per a Chrome:

WCAG Contrast Checker:
Comprova el contrast de color entre el primer pla i el fons dels elements que es troben a la pàgina segons les WCAG.
HeadingsMap:
L'extensió headingsMap genera un índex o mapa de qualsevol document web estructurat mitjançant l'ús de capçaleres (permet navegar pel document en utilitzar-lo). A més, també mostra lestructura del document segons HTML5 Outline.
WAVE accessibility extension:
Avalueu l'accessibilitat web al navegador. Quan està activada, l'extensió WAVE injecta icones i indicadors a la pàgina per fer comentaris sobre l'accessibilitat i per facilitar l'avaluació manual.
HTML Validator:
HTML Validator és una extensió que afegeix validació HTML dins el Firefox, Mozilla. El nombre d'errors d'una pàgina HTML es veu en forma d'icona.
Web Disability Simulator
El Web Disability Simulator permet experimentar com les persones amb diferents discapacitats o capacitats inadequades perceben un lloc web. Simula el daltonisme, la baixa visió, la dislèxia i molt més. Una eina fàcil d'utilitzar tant per augmentar la comprensió com per reduir el llindar per provar l'accessibilitat en un lloc web.

Complements per a Edge

WCAG Contrast Checker:
Comprova el contrast de color entre el primer pla i el fons dels elements que es troben a la pàgina segons les WCAG.
HeadingsMap:
L'extensió headingsMap genera un índex o mapa de qualsevol document web estructurat mitjançant l'ús de capçaleres (permet navegar pel document en utilitzar-lo). A més, també mostra lestructura del document segons HTML5 Outline.
WAVE accessibility extension:
Avalueu l'accessibilitat web al navegador. Quan està activada, l'extensió WAVE injecta icones i indicadors a la pàgina per fer comentaris sobre l'accessibilitat i per facilitar l'avaluació manual.