Accessibilitat Web

Esteu aquí

Productes de suport

Moltes persones amb discapacitat necessiten utilitzar productes o tecnologies de suport que actuen com a mitjancers entre la persona i les TIC. Amb aquests mitjans i eines es facilita als usuaris amb necessitats especials la realització de determinades accions, de tal manera que sense el seu ús, aquestes tasques serien impossibles o molt difícils de fer en una situació determinada. D'aquesta manera, s'aconsegueix que les persones amb algun tipus de discapacitat facin les mateixes accions que pogués dur a terme una persona sense cap tipus de limitació. També es pot trobar els termes ajuts tècnics o tecnologies d'assistència per fer referència als productes de suport, encara que aquesta última denominació sigui la més adequada.

Els productes de suport més comuns es poden classificar en tres grans categories: lectors de pantalla, magnificadors de pantalla i reconeixedors de veu.

Lectors de pantalla

Els lectors de pantalla són productes de suport utilitzats per persones amb discapacitat visual greu (persones cegues o amb dificultats de visió severes). Es tracta de programari que en combinació amb maquinari (altaveus, sintetitzadors, etcètera), interpreten el text i les alternatives textuals d'imatges o altres elements visuals mostrats a la pantalla i ho transformen en veu. Tots els lectors de veu, independentment del model i del sistema operatiu sobre el qual actuïn, treballen de manera similar: permeten la navegació a través del sistema operatiu i les diverses

NVDA:
Lector de pantalla per a Windows amb la característica de ser gratuït i de codi obert. Proporciona accés tant a aplicacions programari com a internet. També proporciona suport per a dispositius braille. Té integrat un sintetitzador de veu. També es pot executar des d'un dispositiu USB sense necessitat d'instal•lació.
JAWS:
Lector de pantalla per a Windows. És un dels més populars avui dia. Proporciona accés tant a aplicacions programari com a internet. També proporciona suport per a dispositius braille. Té integrat un sintetitzador de veu.
Orca:
Lector de pantalla gratuït, de codi obert i magnificador de pantalla que permet als usuaris cecs i a usuaris de visió reduïda utilitzar eficientment les aplicacions de la plataforma GNOME (Linux Gnome).
SuperNova Screen Reader:
Lector de pantalla vàlid per a aplicacions de l'Office per a Windows. Permet llegir no només text sinó que reconeix diàlegs de finestres, icones, etcètera. S'integra amb la majoria dels dispositius braille.
VoiceOver:
Lector de pantalla que està inclòs en els sistemes operatius d'Apple, OS X per a Mac i iOS per a dispositius mòbils. Proporciona accés tant a aplicacions d'escriptori com a internet. Ofereix compatibilitat amb gestos (arrossegament dels dits sobre un Trackpad Multi-Touch), navegació ràpida, suport per a models de línies braille, possibilitat d'etiquetar controls visuals sense atributs d'accessibilitat, etcètera.
Windows-Eyes:
És un programa avançat lector de pantalla. Té la capacitat de llegir tot tipus d'aplicacions des de pàgines i llegir documents en format PDF. Adaptable a qualsevol tipus de sintetitzador extern.

Magnificadors de pantalla

Es tracta d'eines programari que permeten visualitzar la pantalla amb un considerable augment de la mida, i faciliten, així, l'accés a persones amb discapacitat visual amb baixa visió. Aquests programes treballen no només ampliant el que es mostra a la pantalla, sinó també modificant contrastos, colors, tipus i mides de fonts.

SuperNova Reader Magnifier:
Magnificador de pantalla equipat amb síntesi de veu per a Windows.
Magic:
Magnificador de pantalla per a Windows. Inclou opcionalment un lector de pantalla. Permet ampliar el contingut de la pantalla, fins a 16 vegades la mida original. A més disposa d'una síntesi de veu, que possibilita la lectura de qualsevol text que apareix a la pantalla.
Screen Magnification:
És un magnificador de pantalla que està inclòs en el sistema operatiu OS per a ordinadors Mac d'Apple.
Zoomtext:
Magnificador de pantalla per a Windows amb dos tipus d'ús, ampliació (Level 1) i ampliació i síntesi de veu (Level 2). La síntesi de veu s'utilitza com a suport per a lectura de documents, menús i quadres de diàleg. Facilita la compatibilitat amb altres adaptacions tiflotècniques com JAWS des de la seva versió 4.51.

Reconeixedors de veu

Els reconeixedors de veu són utilitzats per les persones amb dificultats per fer servir el teclat o el ratolí (discapacitat motriu) com a dispositius d'entrada d'informació de l'ordinador. Converteixen la veu dels usuaris en ordres que envien al sistema operatiu, mitjançant un micròfon, que poden repercutir en els moviments del ratolí o en els del teclat.

Dragon NaturallySpeaking:
Reconeixedor de veu per a Windows que aporta un índex molt alt de precisió en la conversió de veu a text. Permet fer tasques complexes (activació d'enllaç, tramesa de formularis, etcètera) amb una simple paraula o frase.
Dragon Dictate for Mac 3:
És un reconeixedor de veu amb les mateixes característiques que el Dragon per a Mac.