Accessibilitat Web

Esteu aquí

Productes de suport

Moltes persones amb discapacitat necessiten utilitzar productes o tecnologies de suport que actuen com a intermediaris entre la persona i les TIC. Amb aquests mitjans i eines es facilita als usuaris amb necessitats especials la realització de determinades accions, de tal manera que, sense el seu ús, aquestes tasques serien impossibles o molt difícils de fer en una situació determinada. D'aquesta manera, s'aconsegueix que les persones amb algun tipus de discapacitat facin les mateixes accions que pogués dur a terme una persona sense cap tipus de limitació. També podem trobar els termes ajuts tècnics o tecnologies d'assistència per fer referència als productes de suport, encara que aquesta última denominació sigui la més adequada.

Els productes de suport més comuns es poden classificar en tres grans categories: lectors de pantalla, magnificadors de pantalla i reconeixedors de veu.

Lectors de pantalla

Els lectors de pantalla són productes de suport que habitualment utilitzen les persones amb discapacitat visual greu (persones cegues o amb dificultats de visió). Es tracta de programari que, en combinació amb maquinari (altaveus, sintetitzadors, etcètera), interpreta el text i les alternatives textuals d'imatges o altres elements visuals mostrats a la pantalla i ho transformen en veu. Tots els lectors de pantalla, independentment del model i del sistema operatiu sobre el qual actuïn, treballen de manera similar: permeten la navegació a través del sistema operatiu i les diverses aplicacions.

NVDA:
Lector de pantalla per a Windows gratuït i de codi obert. Proporciona accés tant a programari com a internet. També proporciona suport per a dispositius braille. Té integrat un sintetitzador de veu. També es pot executar des d'un dispositiu USB sense necessitat d'instal·lació.
JAWS: for Windows
Lector de pantalla de pagament desenvolupat per l’empresa Freedom Scientific. Funciona per a Windows. És un dels més populars avui dia. Proporciona accés tant a aplicacions programari com a internet. També proporciona suport per a dispositius braille. Té integrat un sintetitzador de veu.
Orca:
Lector de pantalla gratuït, de codi obert i magnificador de pantalla que permet als usuaris cecs i als usuaris de visió reduïda utilitzar eficientment les aplicacions de la plataforma GNOME (Linux Gnome).
Narrador:
Lector de pantalla que està inclòs en el sistema operatiu Windows. Proporciona accés tant a aplicacions d'escriptori com a internet.
VoiceOver:
Lector de pantalla que està inclòs en els sistemes operatius d'Apple, macOS per a Mac i iOS per a dispositius mòbils. Proporciona accés tant a aplicacions d'escriptori com a internet. Ofereix compatibilitat amb gestos (arrossegament dels dits sobre un Trackpad Multi-Touch), navegació ràpida, suport per a models de línies braille, possibilitat d'etiquetar controls visuals sense atributs d'accessibilitat, etcètera.

Magnificadors de pantalla

Es tracta d'eines programari que permeten visualitzar la pantalla amb un considerable augment de la mida i faciliten, així, l'accés a persones amb baixa visió. Aquests programes treballen no només ampliant el que es mostra a la pantalla, sinó també modificant contrastos, colors, tipus i mides de fonts.

SuperNova Reader Magnifier:
Magnificador de pantalla equipat amb síntesi de veu per a Windows.
Magic:
Magnificador de pantalla per a Windows. Inclou opcionalment un lector de pantalla. Permet ampliar el contingut de la pantalla fins a 16 vegades la mida original. A més, disposa d'una síntesi de veu, que possibilita la lectura de qualsevol text que apareix a la pantalla.
Screen Magnification:
És un magnificador de pantalla que està inclòs en el sistema operatiu macOS per a ordinadors Mac d'Apple.
Zoomtext:
Magnificador de pantalla per a Windows amb dos tipus d'ús, ampliació (Level 1) i ampliació i síntesi de veu (Level 2). La síntesi de veu s'utilitza com a suport per a lectura de documents, menús i quadres de diàleg. Facilita la compatibilitat amb altres adaptacions tiflotècniques com JAWS.

Reconeixedors de veu

Els reconeixedors de veu habitualment els utilitzen les persones amb dificultats per fer servir el teclat o el ratolí (discapacitat motriu) com a dispositius d'entrada d'informació de l'ordinador. Converteixen la veu dels usuaris en ordres que envien al sistema operatiu, mitjançant un micròfon, que poden repercutir en els moviments del ratolí o en els del teclat.

Dragon NaturallySpeaking:
Reconeixedor de veu per a Windows que aporta un índex molt alt de precisió en la conversió de veu a text. Permet fer tasques complexes (activació d'enllaç, enviament de formularis, etcètera) amb una simple paraula o frase.