Accessibilitat Web

Esteu aquí

Què és l'accessibilitat

L'accessibilitat web es pot definir com el conjunt de tecnologies i normes de desenvolupament i disseny que fan possible que un nombre més gran de persones puguin percebre, entendre els llocs web i interaccionar-hi, independentment dels mitjans tècnics utilitzats, incloent les que tenen algun tipus de discapacitat i persones d'edat avançada, i seguint el principi de l’anomenat "disseny per a tothom".

L'accessibilitat web beneficia tots els usuaris, incloent persones amb diferents tipus de discapacitats (auditiva, visual, cognitiva, motriu, mental), d'edat avançada, amb limitacions tecnològiques (poca amplada de banda, dispositius que no suporten una tecnologia, etcètera) i fins i tot persones que es veuen afectades per limitacions provocades per l'entorn (soroll ambiental, lluminositat, incomprensió de l'idioma, etcètera). A més, amb l'accessibilitat web millora, en general, l'experiència d'usuari, la qualitat al web i el posicionament als cercadors.