Transport sanitari no urgent

Definició 

És una modalitat de transport sanitari programat. Es sol·licita amb suficient antelació per permetre adequar els recursos disponibles. Es coneix el lloc i el moment d'inici, i el lloc i el moment de finalització, i permet fer una previsió de recursos humans i materials.

Dins de la sanitat pública es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb formació adequada, entre el domicili d'un usuari i un centre, o a la inversa, o bé entre dos centres, per a la realització de proves diagnostico-terapèutiques.

Requisits 
  • Es un servei per a persones que no es poden desplaçar per elles mateixes.
Tràmits 
  • Les demandes es formalitzen a través del metge del centre d'atenció primària i es coordinen entre el CAP i l'hospital o centre especialista.