Subvenció de pròtesis i ortesis

Definició 

El CatSalut ofereix ajuts econòmics per a l'adquisició de pròtesis i ortesis.

Les pròtesis són aquells aparells que tenen la funció de reemplaçar una part anatòmica absent de la persona.

Les ortesis són aparells aplicats a una part del cos per a suportar, immobilitzar, corregir o bé prevenir una deformitat.

Requisits 
  • Cal ser beneficiari de la Seguretat Social i que el metge hagi valorat la necessitat de l'aparell en qüestió.
Tràmits 

Els articles ortoprotètics es poden adquirir de dues maneres:

  • Sense necessitat d'abonar prèviament l'ajut econòmic del CatSalut: cal que l'article hagi estat prescrit per un metge de família o especialista (depenent del cas) de la xarxa sanitària pública del CatSalut. El metge omple  un imprès especial anomenat PAO (Prescripció d'article ortoprotètic) amb 120 dies de validesa que cal presentar en el centre tramitador per tal que el signi l'inspector corresponent i informi sobre els centres dispensadors de l'article.
  • Avançant el pagament i cursant després la sol·licitud del rescabalament de l'ajut del CatSalut: després d'obtenir el producte cal cursar sol·licitud de rescabalament de l'ajut del CatSalut segons el catàleg aprovat adreçant-se a la unitat de tramitació del centre sanitari on s'ha estat atès.