Centres Especials de Treball

Definició 

Els centres especials de treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral.

La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70% de persones treballadores amb discapacitat no computant a aquests efectes el personal no discapacitat destinat a tasques d'ajustament personal i social.

L'objectiu principal dels CET és fer un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat, tenen com a finalitat assegurar una feina remunerada i la prestació de serveis d'ajustament personal i social, que necessiti el personal amb discapacitat.