Activitats específiques per a infants i joves amb discapacitat

Definició 

Les activitats de lleure contribueixen a la satisfacció personal i a la millora de la qualitat de vida dels infants i joves que hi participen, ja que fomenten les relacions interpersonals, l’entreteniment i potencien les capacitats i l’autonomia personal.

Dins l'àmbit del lleure per a infants amb discapacitat, a banda de la possibilitat que els nens i joves participin de la programació estàndard inclusiva existeixen activitats que s'adrecen de manera específica a col·lectius amb discapacitat i que normalment són promogudes pel teixit associatiu a través d'esplais o grups.

Les diferents entitats, en funció del col·lectiu de persones a les quals s'adrecen (mobilitat reduïda, paràlisi cerebral, persones cegues, discapacitat auditiva...) organitzen la seva programació d'activitats de lleure. També els centres de dia, residències i centres ocupacionals vetllen per l'oci de les persones usuàries dels seus centres. En alguns casos les activitats poden estar dirigides a infants amb pluridiscapacitat o a diversos col·lectius alhora.

Les activitats de lleure específiques per a infants i joves amb discapacitat es programen en moltes ocasions en el marc de programes de respir que permeten als nois i noies gaudir d'una estona de lleure mentre els pares i mares o persones cuidadores poden disposar de temps per a elles mateixes. A la ciutat de Barcelona l'Ajuntament impulsa el programa Temps per a Tu, que funciona als deu districtes de la ciutat amb activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb discapacitat i persones amb dependència i les seves famílies.