Hotels accessibles

Definició 

Barcelona compta amb establiments hotelers accessibles que ofereixen a les persones amb discapacitat la possibilitat de gaudir de la ciutat en igualtat de condicions amb la resta de viatgers. Utilitzant el cercador adjunt podreu conèixer els hotels accessibles de la ciutat.

A més, existeixen diverses apps que ofereixen informació sobre l'accessibilitat dels diferents espais públics, equipaments, comerços i serveis.