Productes i serveis per a l'autonomia

Relació de productes i serveis de suport per a persones amb diferents discapacitats: mobilitat reduïda, discapacitat visual, discapacitat auditiva, sordceguesa, discapacitat intel·lectual i discapacitat per trastorn mental. Aquest camp és molt ampli i, degut a la constant investigació, té un creixement continuat.En aquesta guia només oferim una primera pinzellada dels productes existents, basant-nos en la relació que la Generalitat de Catalunya ofereix en les seves convocatòries anuals d’ajuts econòmics per a productes de suport.

Recursos per productes i serveis per a l'autonomia

Productes i serveis de suport per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Existeix una gran varietat de productes que permeten adaptar els habitatges, la via pública, els edificis, els comerços i els vehicles per tal de millorar el nivell de confort i funcionalitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

Alguns d'aquests productes són els següents:

 • Per als desplaçaments pel carrer: cadires de rodes manuals i elèctriques, scooters, bicicletes adaptables a cadires de rodes...
 • Per al transport privat: existeixen diversos sistemes per a l'adaptació del vehicle que permeten a les persones amb mobilitat reduïda conduir amb les mateixes condicions que qualsevol altra persona.
 • Per als desplaçaments dintre de la llar: caminadors, grues de sostre o de bipedestació, trapezis,  taules de transferències, discos giratoris, plataformes de transferències, passamans, barres abatibles, rampes, cadires salva escales, aparells remuntadors d’escales, plataformes, automatismes de portes...
 • Per a la higiene personal: seients de dutxa o de banyera (giratori), seients elevador de banyera, taules de banyera, alces per a WC amb recolzabraços o sense, plataformes abatibles de dutxa, seients abatibles de dutxa, pintes amb mànec llarg, calçadors, aplicadors de cremes, posamitjons...
 • Per al dormitori: llits articulats, carros elevadors de llit, matalassos o sobrematalassos antiescares,  baranes de llit, respatllers de llit ajustables...
 • Per a la seguretat i ús de mecanismes i aparells: timbres, telèfons de fàcil us (amb números i timbre amplificat, inalàmbrics), comandaments a distància, adaptacions de l’ordinador...
 • Per a la comunicació: comunicadors electrònics amb veu, ordinadors personals adaptats, formes de comunicació basades en els gestos i els signes...

Banc del Moviment

Definició 

 

Logo del Banc del MovimentÉs un servei municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport a persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment, de totes les edats, residents a Barcelona.

També ofereix productes tecnològics de suport per a tot tipus de discapacitat, com ara dispositius per a l'ordinador o joguines adaptades. 

El Banc del Moviment funciona gràcies a la solidaritat de particulars i d’entitats que donen productes per a la seva reutilització. Professionals els revisen, els homologuen i acompanyen les persones sol·licitants per asegurar-se que en fan un bon ús. Quan hi ha demanda de productes de suport no disponibles al Banc del Moviment també se’n compren de nous.

El préstec és per un període inicial de sis mesos, prorrogable en cas de necessitat. En el moment del préstec, cal deixar una fiança solidària. Cada mes, es descomptarà una part d'aquesta fiança per al manteniment dels diferents productes. La part restant, es retorna quan es torna el producte de suport.

Aquest servei municipal és en col·laboració amb les entitats Associació Catalana de l'Afectat d'Esclerosi MúltipleNexe Fundació i l'Associació per la Vida Independent

Requisits 

 • Ho pot demanar qualsevol persona resident a Barcelona que necessiti un producte de suport de forma temporal.

Tràmits 

Si necessiteu un productes de suport o en teniu un que voleu donar, teniu diferents vies per contactar amb el servei del Banc del Moviment, xarxa solidària de productes de suport. Podeu posar-vos-hi en contacte demanant cita prèvia en un dels punts d'atenció al públic: 

 • Punt d'atenció Barcelona Dreta (gestionat per l'Associació per la Vida Independent). Adreça: carrer Manuel Sanchis Guarner, 14-16
 • Punt d'atenció Barcelona Esquerra (gestionat per l'Associació Catalana la Llar de l'Afectat d'Esclerosi Múltiple). Adreça: carrer Leiva, 41 

O bé contactant amb l'Equip Coordinador del Banc del Moviment al telèfon 610 223 707 de dilluns a dijous de les 16.00 a les 18.00 hores. 

Punts d'atenció

 • Punt d’atenció BCN Esquerra (gestionat per l’Associació Catalana “La Llar” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple).
  • Presencialment, amb cita prèvia, al C/Leiva, 41, baixos, 018014 de Barcelona, dilluns de les 10.30  a les 13.00 hores i dijous de les 17.00 a les 19.30 hores.
  • Per telèfon: 931 744 999, en horari d’atenció al públic o 640.947.206 de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores.
  • Per correu electrònic: bdmlallar@lallar.org
 • Punt d'atenció BCN Dreta (gestionat per l'Associació per la Vida Independent).
  • Presencialment, amb cita prèvia, al C. Manuel Sanchis Guarner, 14-16, local, 08016 de Barcelona, dimarts de 10.30 a les 13.00 hores i dimecres de les 17.00 a les 19.30 hores.
  • Per telèfon: 936 289 890, en horari d'atenció al públic o 623 461 855 de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 hores i dimecres i dijous de les 17.00 a les 19.30 hores. 
  • Per correu electrònic: bdmavi@avi-bcn.org

El Banc del Moviment acceptarà les donacions en funció de les necessitats del servei. Les donacions acceptades es poden portar a un dels dos punts d'atenció o bé, segons el tipus de producte, recollir en el domicili de forma gratuïta a la ciutat de Barcelona.

Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat visual

Definició 

Existeix una gran varietat de productes que permeten millorar la comunicació, l’accés a la informació i els desplaçaments de les persones cegues o amb discapacitat visual parcial. Alguns dels més utilitzats són els següents:

 • Per a persones cegues: ús de bastó, ús de gos pigall, materials en àudio, lectors de veu per als ordinadors, webs i documentació digital accessibles per a lectors de veu, documentació en Braille, productes audiovisuals amb audiodescripció, persones acompanyants, visites guiades i tàctils, maquetes tàctils...
 • Per a persones amb discapacitat visual parcial: material imprès amb lletra gran i ben contrastada, webs i documentació digital amb lletra gran i ben contrastada, aparells de lletra ampliada, lupes...

Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat auditiva i sordcegues

Definició 

Les persones amb discapacitat auditiva i sordcegues poden comunicar-se de maneres diferents:

 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició ajuts tècnics com audiòfons, implants coclears, etc.
 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició sistemes alternatius visuals com subtitulació, lectura labial, etc.
 • Amb llengua de signes, sistema manual on cada signe expressa una paraula, una frase o un concepte.
 • En el cas de les persones sordcegues, la seva discapacitat els comporta una pèrdua auditiva i visual (amb diferents graus) que necessita uns mètodes concrets de comunicació. Aquest grup és molt heterogeni a causa de les característiques individuals, de si la sordceguesa és congènita o adquirida o si hi ha discapacitats afegides.

Així doncs, existeix una gran varietat de productes que permeten millorar la seva comunicació i accés a la informació:

 • Audiòfon: aparell que augmenta la intensitat del so d’acord amb la pèrdua auditiva de cada persona sorda.
 • Implant coclear: ajuda tècnica que s’instal·la amb una intervenció quirúrgica i permet sentir els sons.
 • Anell magnètic: aparell fix que permet que el so pugui ser captat directament pels audiòfons o implants.
 • Anell portàtil magnètic: aparell similar a l’anterior, però portàtil.
 • Emissora de freqüència modulada (FM): aparell portàtil similar a l'anell portàtil magnètic.
 • Transcripció en pantalla mitjançant subtitulació: sistema de subtitulació en directe per un professional.
 • Subtitulació gravada: inserció de subtítols als productes audiovisuals.
 • Interpretació amb llengua de signes per a persones sordes signants
 • Transcripció telefònica.
 • Avisadors lluminosos.
 • Servei de guia intèrpret per a persones sordcegues.

Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat intel·lectual o per trastorn mental

Definició 

Les persones amb discapacitat intel·lectual o per trastorn mental tenen a la seva disposició diversos productes i serveis que milloren diferents aspectes com:

Per a problemes d’expressió i parla:

 • La comprensió i la comunicació (comunicadors amb teclat, comunicació amb pictogrames, telèfons adaptats, localitzadors de persones i d’objectes, detectors de fums i de gas, etc.)
 • L’aprenentatge d’habilitats: programes informàtics, apps, pictogrames, comunicadors, etc.
 • L’execució d’activitats domèstiques (temporitzadors, estris de cuina adaptats, dosificadors, etc.)
 • El control mèdic de la persona (organitzadors, dosificadors, telèfons amb alarmes, gravadores, agendes, etc.)
 • La cura personal, la imatge i la higiene.