Transport privat

Relació de recursos per a persones amb discapacitat conductores de vehicles, incloent l’obtenció del permís i l’adaptació del vehicle, els ajuts econòmics, la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i les reserves públiques i individuals d’aparcament.

Recursos per al transport privat

Permís de conducció i adaptació del vehicle

Definició 

Existeixen condicions especials per a les persones amb discapacitat que volen conduir un vehicle. Aquestes condicions s'apliquen a :

 • L'obtenció del permís
 • La reconversió del permís si la discapacitat ha estat sobrevinguda quan ja tenia el permís de conducció
 • L'adaptació del vehicle a les seves necessitats

Exempcions i reduccions als impostos

Definició 

Les persones amb discapacitat i les persones que els ofereixen serveis de transport regular poden beneficiar-se de diverses exempcions i reduccions als impostos de matriculació, circulació i IVA.

Targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea, amb dues modalitats:

 • Targeta d'aparcament individual (titular conductor o no conductor), que a Catalunya permet:
  • Sol·licitar reserves d'aparcament individuals.
  • Estacionar a les reserves públiques per a persones amb discapacitat.
  • Estacionar sense limitació horària a les àrees verds i blaves i zones de càrrega i descàrrega.
  • Estacionar i circular per les àrees de vianants
  • Estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.
 • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat, que a Catalunya permet estacionar el temps necessari a qualsevol lloc si no s'impedeix la circulació de vehicles o vianants.

Reserves públiques d’aparcament

Definició 

Les reserves públiques d'aparcament són places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda que són titulars d’una targeta d’aparcament.

Faciliten a aquestes persones la mobilitat per la ciutat i l'apropament als serveis públics perquè puguin exercir amb la màxima comoditat possible els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.

Aquestes places d’aparcament s’han creat per tal de dotar de més recursos les persones amb discapacitat i es garanteixi la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

Reserves individuals d’aparcament

Definició 

Són permisos d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament individual de vehicles. Les persones amb discapacitat amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes.

Requisits

 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular conductor
 • Disposar de la targeta d'aparcament de titular no conductor i qualsevol d'aquests dos supòsits:
  • Tenir menys de 18 anys
  • Tenir més de 18 anys i un grau de discapacitat igual o superior al 65%

Lloguer de vehicles adaptats

Definició 

A la ciutat de Barcelona, i àrea metropolitana, hi ha diverses entitats i empreses de lloguer de vehicles que tenen microbusos, autocars i turismes adaptats.

Microbusos i autocars adaptats

Autocares Julià

Moventis

Fundació AMIBA

Autocars Izaro

Autocars Jimenez Dorado

Autocars Ravigo

Turismes

ARC Soluciones

Barrera-cero.com

Util-Castell

Hertz  Per fer la reserva és imprescindible telefonar al 902 998 707. Cal un preavís de 72h per rebre confirmació de la reserva.