Cultura

Relació de mesures que els museus, biblioteques, centres cívics, cinemes i sales de teatre ofereixen als seus equipaments perquè les persones amb discapacitat puguin utilitzar els seus serveis amb igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania. També s’informa d’aquelles mesures d’accessibilitat i inclusió que l’Ajuntament té en compte quan organitza festes populars al carrer.

Recursos per la cultura

Accessibilitat als museus

Definició 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) treballen de manera conjunta per tal de garantir que tota la ciutadania pugui accedir als esdeveniments culturals de la ciutat, especialment pel que fa als museus i a les festes populars.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes museístics, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, durant els darrers anys s’han incorporat nombrosos recursos materials a les sales d’exposicions i, especialment pel que fa als museus de recent construcció, s'han instal·lat sistemes novedosos que permeten a les persones amb necessitats especials pel que fa a la comunicació accedir as continguts de les exposicions. A més, la tecnologia, especialment de la imatge i la informació, ha permès desenvolupar aplicacions mòbils per a la transmissió d’informació adaptada.

La millora de l’accessibilitat  a la comunicació als centres museístics ha estat un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament durant els últims anys a través d'un Pla d'Actuacions per a la millora de l'accessibilitat que s'està duent a terme amb els següents objectius:

 • Garantir l’accessibilitat universal al patrimoni cultural a través del disseny universal
 • Conèixer les necessitats d’adaptació de cada col·lectiu
 • Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent
 • Valorar les possibles millores de les condicions d’accessibilitat en els centres patrimonials que presenten barreres arquitectòniques.

Aquests objectius es treballen a través de les següents línies d'actuació:

 • Instal·lació de bucles magnètics
 • Millora de l’accessibilitat comunicativa tant en els productes de comunicació impresos com en les instal·lacions de senyalètica i en els productes audiovisuals (suport per al disseny i realització d’audioguies, maquetes tàctils i altres materials de suport adaptats per a persones amb discapacitat visual i organització de visites guiades per a persones amb discapacitat auditiva)
 • Formació del personal d’atenció al públic dels museus en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials
 • Formació al personal tècnic per a una correcta adaptació dels continguts per a les persones que dificultats de comprensió.
 • Suport a la difusió de les diferents mesures i recursos d’accessibilitat existents.

Com a resultat, Barcelona compta actualment amb una àmplia xarxa de museus accessibles que constantment estan millorant els seus fons i instal·lacions per adaptar-se a les necessitats de totes les persones.

Accessibilitat a les biblioteques

Definició 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i el Consorci de Biblioteques de Barcelona treballen de manera conjunta per garantir que tota la ciutadania pugui accedir a les biblioteques de la ciutat.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes arquitectònics de les noves biblioteques municipals, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, durant els últims anys,  la seva millora a les biblioteques ha estat un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament  a través de les següents línies d'actuació:

 • Instal·lació de bucles magnètics en la sala d'actes.
 • Instal·lació de productes de suport per a persones amb especials necessitats pel que fa a la comunicació.
 • Senyalètica accessible en els edificis.
 • Organització d'activitats accessibles dins la programació regular d'activitats de les biblioteques.
 • Formació del personal en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials.
 • Formació del personal en matèria de noves tecnologies adreçades a persones amb especials necessitats.
 • Formació dels voluntaris del projecte de “lectura a domicili” en matèria d’atenció a les persones amb especials necessitats.

Com a resultat, Barcelona compta actualment amb una àmplia xarxa de biblioteques accessibles que constantment estan millorant els seus fons i instal·lacions per adaptar-se a les necessitats de totes les persones. Pel que fa a l'accessibilitat comunicativa, aquests són els serveis existents:

 • Totes les biblioteques ofereixen interpretació amb llengua de signes prèvia demanda.
 • La majoria de biblioteques compten amb anell magnètic per a persones amb discapacitat auditiva.
 • A tots els districtes hi ha una biblioteca que ofereix el lector de pantalla Jaws per a persones cegues.
 • La majoria de biblioteques compten amb llibres amb lletra gran, lectura fàcil, persones voluntàries per a la lectura a domicili (gent gran, discapacitat física, discapacitat visual...) i pel·lícules amb audiodescripció.
 • Les biblioteques Andreu Nin, Sagrada Família i Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles compten amb senyalètica en Braille, relleu i alt contrast i plànols orientatius tàctils.
 • Les biblioteques Poblenou-Manuel Arranz, Francesc Candel, Gòtic-Andreu Nin, Sagrada Família i Vilapicina i la Torre Llobeta compten amb el següent kit:
  • Pantalla tàctil per a discapacitat intel·lectual o problemes amb el ratolí.
  • Teclat de tecles grans per a problemes de visió o intel·lectuals o mobilitat poc precisa.
  • Teclat de mida petita per ser usat amb una sola ma.
  • Teclat amb cobertor qwerty per a persones sense mobilitat fina.
  • Ratolí trackball n-abler, més fàcil d'utilitzar per a persones amb discapacitat física.
  • Joystick de barbeta o B-joy chin, que es controla amb la barbeta.
  • Braç articulat fixable a la taula i ajustable.
  • Joystick b-joy stick-c, per a persones amb espasticitat.
  • Joystick b-joy hand, per a persones amb molt poca força a les mans.
  • Commutadors substitutius del ratolí per a persones amb discapacitat física o intel·lectual.
  • Línia Braille complementària del software lector de pantalla per a persones cegues.
  • Zoomtext, per configurar les característiques de l'ordinador per a persones amb baixa visió.
  • The Grid, programa de comunicació alternativa i augmentativa amb pictogrames i text
  • Catchme 2.0, programa amb diferents jocs i activitats per a persones amb autisme

Accessibilitat als Centres Cívics

Definició 

La xarxa de centres cívics de Barcelona compta amb 52 equipaments culturals distribuïts per tots els barris de la ciutat que ofereix informació cultural, divulgació de coneixements mitjançant l’aportació d’experts i promoció del consum cultural i la pràctica artística en totes les seves vessants.

A partir de la voluntat d’innovar i d’estar al corrent de les transformacions d'una ciutat que canvia, els centres cívics desenvolupen projectes específics entorn les arts escèniques, les arts visuals, la música, el cinema, la ciència, el medi ambient, la cuina i la gastronomia i moltes altres temàtiques.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i els deu districtes de la ciutat treballen conjuntament per garantir que tota la ciutadania pugui accedir i gaudir d'aquesta programació.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes arquitectònics dels nous centres cívics municipals, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte l’accessibilitat comunicativa, s’avança a través de les següents línies d’acció:

 • Instal·lació de bucles magnètics
 • Adaptacions a la senyalètica dels edificis
 • Formació del personal en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials.
 • Suport a la difusió de les diferents mesures i recursos d’accessibilitat existents.
 • Suport a l'organització d'activitats accessibles, pensant especialment en les necessitats de les persones amb discapacitat visual o auditiva (activitats amb llengua de signes o subtitulació amb pantalla, activitats amb audiodescripció per a persones cegues...).
 • Suport a l'organització d'activitats inclusives (amb la participació directa de les persones amb discapacitat i les entitats en la seva organització i realització).
 • Suport a l'organització d'activitats de sensibilització davant la discapacitat (amb activitats adreçades a grans i petites que ajuden a entendre les necessitats de les persones amb discapacitat).

Accessibilitat als espectacles i cinemes

Definició 

Dins l'àmbit dels espectacles i el cinema a Barcelona existeixen diverses iniciatives i programes per apropar els espectacles i les sessions de cinema a les persones amb discapacitat.

Pel que fa a l'accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes arquitectònics, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, la seva millora és un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament durant els últims anys amb la incorporació de mesures com la instal·lació de bucles magnètics, l'adaptació de la senyalètica als edificis, l'audiodescripció en directe, les visites tàctils guiades a l'escenografia i/o el vestuari, la interpretació en llengua de signes, la subtitulació en directe, les emissores de freqüència modulada i la descripció argumentativa (explicació personalitzada de l'argument). Determinats cinemes compten amb sistemes d'audiodescripció i subtitulació i existeixen apps per a mòbils que permeten a les persones cegues disposar d'audiodescripció de les pel·lícules i a les persones sordes disposar de subtítols.

Pel que fa al teatre i els espectacles, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l'Institut de Cultura treballen conjuntament per garantir que tota la ciutadania pugui accedir i gaudir de la programació teatral dels teatres municipals de la ciutat. Altres iniciatives público-privades com els programes Apropa Cultura o Teatro Accesible permeten també la programació de sessions accessibles d'espectacles a diversos equipaments de la ciutat.

Gràcies a tots aquests agents, Barcelona compta amb sessions accessibles dins la programació regular d'espectacles teatrals i musicals: la programació del Liceu, el Teatre Lliure, el Sant Andreu Teatre, el Teatre Grec i altres teatres, auditoris i centres cívics municipals inclou sovint sessions amb mesures d'accessibilitat per a persones amb discapacitat. A més, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat gestiona el projecte de Teatre Infantil Accessible a Barcelona, una programació regular d'espectacles infantils adaptats a diversos teatres i centres cívics de la ciutat.

Accessibilitat a festes populars

Definició 

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat treballa des de fa molt anys donant suport tècnic i econòmic a tot l'Ajuntament per a l'accessibilitat dels actes públics festius que s’organitzen des de l’Ajuntament, molts dels quals tenen lloc a la via pública, i que poden estar organitzats de manera directa pels serveis municipals d’atenció a les persones o per diferents empreses subcontractades o entitats del sector. Per aconseguir-ho, es realitzen les següents recomanacions per a l'organització de festes populars i actes públics al carrer:

 • A la programació:
  • Programació d'activitats accessibles amb sistemes alternatius a la comunicació en imatge i veu (interpretació en llenguatge de signes, subtitulació o sobretitulació, anell magnètic, emissores FM, materials en Braille, suport web...).
  • Programació d'activitats accessibles adreçades a col·lectius específics de persones amb discapacitat com visites guiades amb suports diversos (interpretació amb llenguatge de signes, audiodescripció per a persones cegues, suport per a persones amb discapacitat intel·lectual...).
  • Programació d'activitats inclusives que prevegin l'accés i la participació de  persones amb discapacitat (especialment per a públic infantil).
  • Programació d'activitats de sensibilització sobre la discapacitat adreçades al conjunt de la ciutadania i a càrrec d'entitats del sector.
  • Formació de les persones voluntàries o contractades que fan tasques d'atenció al públic en l’atenció de persones amb diferents discapacitats.
 • A la comunicació:
  • Accessibilitat de tots els canals de comunicació (fullets, cartells, comunicació digital...)
  • Accessibilitat dels panells d’informació i la senyalètica de la festa.
  • Informació sobre les mesures d'accessibilitat, el transport públic, les reserves d'aparcament i les alternatives a la informació telefònica a tots els canals de comunicació (materials impresos, webs, 010...).
 • A les infraestructures:
  • Itineraris, estands i carpes que garanteixin l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Tarimes i lavabos que garanteixin l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Reserva d'espai per a persones amb cadira de rodes.
  • Reserva de seients per a persones amb discapacitat visual i auditiva.
  • Reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Algunes de les principals festes populars on es tenen presents aquestes mesures són la Mercè, la Cavalcada de Reis, la Festa de Cap d'Any, la Festa Major de Gràcia, la Festa Major de Sants.