Esports

Barcelona compta amb una programació esportiva inclusiva a tots els equipaments esportius municipals, que a través del programa L’Esport Inclou permet que qualsevol persona, siguin quines siguin les seves condicions, pugui realitzar esport amb els suports necessaris. En aquest apartat oferim informació sobre aquest programa i sobre alguns serveis esportius específics per a persones amb discapacitat, normalment organitzats per entitats del sector.

Recursos per l'esport

Programació esportiva inclusiva

Definició 

L'Institut Barcelona Esports du a terme el programa "L'esport inclou", per tal de promoure la pràctica de l'esport per part de les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta de la població.

Els programa du a terme les següents funcions:

  • Ampliar els canals d'oferta/demanda per tal de fer possible la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat que ho desitgin
  • Formar tots els agents implicats dins l'àmbit de les activitats físiques adaptades
  • Assessorar els equips responsables de les entitats, centres educatius i instal·lacions esportives municipals
  • Sensibilitzar a la població sobre el dret a la pràctica física de les persones amb discapacitat

El programa ofereix els següents serveis:

  • Tots els centres esportius municipals asseguren l'obertura de totes les seves activitats esportives al col·lectiu de persones amb discapacitat, a excepció d'aquelles activitats que requereixen unes capacitats incompatibles del tot amb las característiques de l'usuari. Les modalitats de pràctica varien en funció de la demanda per part de la persona usuària amb discapacitat: inclusió en activitats de pràctica d'activitat física i esportiva dirigides, ús lliure individual o activitats esportives adaptades. També es promou la participació d'esportistes amb discapacitat en tots els esdeveniments esportius de la ciutat.
  • Les activitats esportives escolars s'adapten per tal que l'alumnat amb discapacitat hi participi en igualtat de condicions, tant en un entorn d'escola inclusiva com d'escola especial. Si el grau i tipus de discapacitat ho permeten l'alumne participa en un entorn inclusiu i, si això no és possible o a petició de l'alumne, participa en les modalitats d'esport adaptat a la seva discapacitat. En la mesura que sigui possible, l'alumnat amb discapacitat també participa a les competicions convencionals i a les trobades esportives i lúdiques no competitives. Si el tipus de discapacitat ho dificulta, s'organitzen, en funció del nombre d'escolars amb discapacitat, lligues estructurades o curtes amb finalitat competitiva o recreativa.
  • Servei de suport al vestidor amb dues modalitats: una persona voluntària acompanyant (familiar, amic o voluntari, entre altres opcions) que pot fer ús de les instal·lacions en la mateixa franja horària que la persona usuària amb discapacitat, o un servei de suport al vestidor. La demanda s'ha de fer al centre esportiu municipal corresponent que serà l'encarregat de tramitar-ho i sol·licitar-ho a l'Entitat prestadora del servei.
  • Servei de monitoratge de suport docent: la direcció tècnica i el tècnic esportiu de referència estudien la necessitat o no de comptar amb el monitor de suport docent. Aquest és assumit pel centre esportiu municipal i col·labora pedagògicament amb el tècnic esportiu en el disseny d'estratègies inclusives, en l'adaptació de les tasques motrius i en l'organització i desenvolupament de les sessions.
  • Servei d'assessorament pedagògic: gestionat per l'Associació Esportiva Ciutat Vella, té com a objectiu assessorar els educadors i tècnics esportius que es trobin en situacions complexes respecte a la inclusió dels usuaris amb discapacitat a les seves sessions. Esta nodrit per un equip multiprofessional, procedent de diferents àmbits educatius, amb el denominador comú d'una dilatada experiència tant en l'ensenyament de les activitats físiques i esportives com en la inclusió de les persones amb discapacitat.

Serveis esportius específics

Definició 

Diverses federacions i entitats esportives de Barcelona adapten les seves activitats per a persones amb discapacitat. Els esports específics que es poden practicar són: bàsquet en cadira de rodes, natació, atletisme, voleibol, tennis en cadira de rodes, tennis de taula, tir a l'arc, tir olímpic, vela, esgrima, ciclisme, piragüisme, submarinisme, boccia, esquí, esquí aquàtic, petanca, etc.