Lleure

Relació de recursos per gaudir del lleure a la ciutat: suport al bany a les platges, inclusió dels infants, adolescents i joves a les activitats d’estiu de la Campanya d’Estiu de l’Ajuntament de Barcelona i activitats específiques per a infants, joves i adults amb discapacitat dins el programa Temps per Tu.

Recursos per al lleure

Suport al bany a les platges

Definició 

A Barcelona entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, creiem que l'adaptació de les platges no s'ha de limitar només a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de les persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que ha de ser una característica definitòria del planejament del conjunt de les platges, integrada en el seu disseny original. Sobre la base d'aquesta accessibilitat general es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

A Barcelona totes les platges són accessibles i estan pensades per a l'accés i gaudi de tots els usuaris i usuàries, també d'aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges.

A més, algunes platges compten també amb un servei de suport al bany adreçat a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l'aigua. Aquestes platges disposen, a més de les característiques abans esmentades, d'una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua elevador, armilles salvavides i para-sols, i compten amb personal tècnic i voluntari que déna suport a les persones amb mobilitat reduïda per entrar i sortir del mar i gaudir del bany. Aquesta modalitat s'aplica a les platges de la Nova Icària i Barceloneta i a la Zona de Banys del Fòrum.

Inclusió a activitats d'estiu per a infants i adolescents

Definició 

Són activitats d'estiu per a infants i adolescents de 3 a 16 anys que viuen a la ciutat de Barcelona organitzades per entitats socials i privades que treballen en el sector del lleure, l'esport, l'educació o la cultura i estan homologades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de garantir-ne la diversitat i qualitat.

Totes les entitats que participen a la campanya integren infants amb discapacitat. Una de les condicions d'homologació de les entitats és que reservin un 5 % mínim de places per a la integració d'infants amb discapacitat, sempre d'acord amb les característiques de cada activitat.

Paral·lelament, i per tal de facilitar l'accés a les persones amb manca de recursos econòmics, l'Ajuntament preveu un sistema d'ajuts a les famílies que no superin el nivell d'ingressos que cada any es determina.

Existeixen diferents tipologies:

  • Activitats fora de la ciutat: colònies, campaments i rutes basades en la convivència durant uns quants dies (en cases de colònies, tendes de campanya o refugis), cercant el coneixement de medi físic i humà que proporciona la vida a l'aire lliure i l'activitat equilibrada.
  • Activitats a la ciutat:
    • Casals d'estiu: activitats que tenen lloc dins l'àmbit urbà, aprofitant els equipaments i recursos de la ciutat. Amb una durada d'entre 5 i 10 dies, poden tenir o no servei de menjador. S'adrecen a infants fins als 14 anys.
    • Casals esportius: casals d'estiu que també tenen lloc a la ciutat i es caracteritzen per la pràctica i aprenentatge d'una o diverses disciplines esportives. Normalment s'adrecen a nois i noies de 6 a 14 anys i poden tenir o no servei de menjador.
    • Campus Olímpia: campus esportius que les instal·lacions esportives municipals ofereixen amb programes de jocs complexos, de perfeccionament i especialització d'uns esports determinats i amb servei de menjador opcional.

Inclusió a activitats d'estiu per a joves

Definició 

Els joves amb discapacitat que vulguin gaudir de l'oferta pública general d'activitats d'estiu poden fer ús de qualsevol d'aquests dos programes:

  • Programa BCN Intercanvis Juvenils: té com a objectiu donar suport a entitats i col·lectius de joves de Barcelona que volen realitzar activitats d'intercanvi juvenil. Pretén facilitar la realització d'activitats que, sota un concepte d'educació no formal, potenciïn l'aprenentatge intercultural i la mobilitat de la gent jove de la ciutat.  El programa ofereix suport econòmic per als joves provinents de sectors socials desafavorits. El programa ofereix suport econòmic per a la sol·licitud de monitors de suport.
  • Camps de treball: són activitats per a joves amb interès comú de servei a la comunitat, ja sigui ajudant a persones, protegint la natura, restaurant edificis d'interès, etc. La Secretaria General de la Joventut de la Generalitat gestiona la inscripció i dona suport a un bon nombre de camps de treball a Catalunya, a la resta de l'estat i internacionals. Existeix la possibilitat de poder sol·licitar l'ajut d'un monitor de suport.

Activitats específiques per a infants i joves amb discapacitat

Definició 

Les activitats de lleure contribueixen a la satisfacció personal i a la millora de la qualitat de vida dels infants i joves que hi participen, ja que fomenten les relacions interpersonals, l’entreteniment i potencien les capacitats i l’autonomia personal.

Dins l'àmbit del lleure per a infants amb discapacitat, a banda de la possibilitat que els nens i joves participin de la programació estàndard inclusiva existeixen activitats que s'adrecen de manera específica a col·lectius amb discapacitat i que normalment són promogudes pel teixit associatiu a través d'esplais o grups.

Les diferents entitats, en funció del col·lectiu de persones a les quals s'adrecen (mobilitat reduïda, paràlisi cerebral, persones cegues, discapacitat auditiva...) organitzen la seva programació d'activitats de lleure. També els centres de dia, residències i centres ocupacionals vetllen per l'oci de les persones usuàries dels seus centres. En alguns casos les activitats poden estar dirigides a infants amb pluridiscapacitat o a diversos col·lectius alhora.

Les activitats de lleure específiques per a infants i joves amb discapacitat es programen en moltes ocasions en el marc de programes de respir que permeten als nois i noies gaudir d'una estona de lleure mentre els pares i mares o persones cuidadores poden disposar de temps per a elles mateixes. A la ciutat de Barcelona l'Ajuntament impulsa el programa Temps per a Tu, que funciona als deu districtes de la ciutat amb activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb discapacitat i persones amb dependència i les seves famílies.

Activitats específiques per a joves i persones adultes amb discapacitat

Definició 

Les activitats de lleure contribueixen a la satisfacció personal i a la millora de la qualitat de vida de les persones que hi participen, ja que fomenten les relacions interpersonals, l’entreteniment i potencien les capacitats i l’autonomia personal.

Dins l'àmbit del lleure per a persones adultes amb discapacitat, a banda de la possibilitat que les persones participin de la programació estàndard inclusiva existeixen activitats que s'adrecen de manera específica a col·lectius amb discapacitat i que normalment són promogudes pel teixit associatiu a través d'esplais o grups.

Les diferents entitats, en funció del col·lectiu de persones a les quals s'adrecen (mobilitat reduïda, paràlisi cerebral, persones cegues, discapacitat auditiva...) organitzen la seva programació d'activitats de lleure. També els centres de dia, residències i centres ocupacionals vetllen per l'oci de les persones usuàries dels seus centres. En alguns casos les activitats poden estar dirigides a persones amb pluridiscapacitat o a diversos col·lectius alhora.

Les activitats de lleure específiques per a persones adultes amb discapacitat es programen en moltes ocasions en el marc de programes de respir que els permeten gaudir d'una estona de lleure mentre les seves persones cuidadores poden disposar de temps per a elles mateixes. A la ciutat de Barcelona l'Ajuntament impulsa el programa Temps per a Tu, que funciona als deu districtes de la ciutat amb activitats de lleure per a infants, joves i persones adultes amb discapacitat i persones amb dependència i les seves famílies.