Pensió d'invalidesa

Definició 
  • La pensió d'invalidesa és una assignació econòmica de la Seguretat Social per a totes aquelles persones amb discapacitat que compleixin determinats requisits.
  • A més de la renda econòmica, la prestació inclou assistència medico-farmacèutica i serveis socials per a aquelles persones que no hagin cotitzat mai a la Seguretat Social o no tinguin els ingressos mínims que s'estableixen.