Serveis d’Atenció Domiciliària

Definició 

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.

Pot incloure serveis com ara:

  • Higiene i cura de les persones (bany, higiene corporal, canvi de roba, etc).
  • Ajuda fisicomotriu (aixecar, enllitar, caminar)
  • Control de l'alimentació. Control de la medicació i cura de la salut.
  • Menjars a domicili, neteja a domicili (manteniment, puntual i de xoc) i bugaderia
  • Acompanyaments fora de la llar (visites mèdiques, gestions bancàries, etc).
  • Orientació en l'administració de l'economia de la llar. Orientació i suport a les persones cuidadores.

Es pot demanar més informació sobre el servei als Centres de Serveis Socials.