La discapacitat a Barcelona en xifres

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona disposa periòdicament de dades numèriques agregades sobre els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat que disposen del certificat de la valoració del grau de disminució. A continuació presentem una sèrie de taules on s'observa la distribució del seu nombre segons el districte, el tipus de discapacitat, l'edat, el grau de discapacitat i el sexe.

Els informes han estat elaborats per l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, a partir de les dades facilitades pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.​

Comparteix aquest contingut