Dreceres de teclat

Per poder navegar per aquesta web de forma accessible, s'han programat un grup de dreceres de teclat per accedir als principals blocs d'informació en els quals s'organitza la web.

Per usar aquestes dreceres de teclat, cal realitzar una sèrie de combinacions de tecles que varien depenent del navegador i del sistema operatiu utilitzat per l'usuari.

En la taula següent s'indiquen les combinacions de tecles necessàries per als principals navegadors i sistemes operatius.

Aquesta llista no pretén ser cap tipus de recomanació de navegador, simplement enumera els més comuns.

  Windows Linux Mac
Firefox Alt + Shift + tecla En Firefox 14 o posteriors: Control + Alt + teclaEn Firefox 13 o anteriors: Control + tecla
Internet Explorer Alt + tecla N/A
Google Chrome Alt + tecla Control + Alt + tecla
Safari Alt + tecla N/A Control + Alt + tecla
Opera Shift + Esc obre una llista on es pot triar un item pressionant tecla

Tecla:  Tecla indicada en la llista del mapa web d'aquesta web (entre parèntesi) per accedir a cada pàgina

Alt: Tecla "alt" del teclat

Shift: Tecla majúscula del teclat

Esc: Tecla "esc" del teclat

N/A:  Els navegadors indicats no estan disponibles per als sistemes operatius indicats

Control: Tecla "control" del teclat

Comparteix aquest contingut