Accessibilitat als museus

Definició 

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) treballen de manera conjunta per tal de garantir que tota la ciutadania pugui accedir als esdeveniments culturals de la ciutat, especialment pel que fa als museus i a les festes populars.

Pel que fa a l’accessibilitat física, la supressió de barreres arquitectòniques i la incorporació del criteris de disseny universal han estan presents des de fa anys en els projectes museístics, fet que ha permès obtenir un alt grau d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.

Respecte a l’accessibilitat comunicativa, durant els darrers anys s’han incorporat nombrosos recursos materials a les sales d’exposicions i, especialment pel que fa als museus de recent construcció, s'han instal·lat sistemes novedosos que permeten a les persones amb necessitats especials pel que fa a la comunicació accedir as continguts de les exposicions. A més, la tecnologia, especialment de la imatge i la informació, ha permès desenvolupar aplicacions mòbils per a la transmissió d’informació adaptada.

La millora de l’accessibilitat  a la comunicació als centres museístics ha estat un dels aspectes en els què s’està treballant més intensament durant els últims anys a través d'un Pla d'Actuacions per a la millora de l'accessibilitat que s'està duent a terme amb els següents objectius:

  • Garantir l’accessibilitat universal al patrimoni cultural a través del disseny universal
  • Conèixer les necessitats d’adaptació de cada col·lectiu
  • Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent
  • Valorar les possibles millores de les condicions d’accessibilitat en els centres patrimonials que presenten barreres arquitectòniques.

Aquests objectius es treballen a través de les següents línies d'actuació:

  • Instal·lació de bucles magnètics
  • Millora de l’accessibilitat comunicativa tant en els productes de comunicació impresos com en les instal·lacions de senyalètica i en els productes audiovisuals (suport per al disseny i realització d’audioguies, maquetes tàctils i altres materials de suport adaptats per a persones amb discapacitat visual i organització de visites guiades per a persones amb discapacitat auditiva)
  • Formació del personal d’atenció al públic dels museus en matèria d'atenció al públic amb necessitats especials
  • Formació al personal tècnic per a una correcta adaptació dels continguts per a les persones que dificultats de comprensió.
  • Suport a la difusió de les diferents mesures i recursos d’accessibilitat existents.

Com a resultat, Barcelona compta actualment amb una àmplia xarxa de museus accessibles que constantment estan millorant els seus fons i instal·lacions per adaptar-se a les necessitats de totes les persones.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut