Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’us residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica, amb mesures per protegir les persones llogateres i fomentant la rehabilitació i intervenció comunitària en aquelles finques d'especial complexitat socioeconòmica.

En aquesta convocatòria es poden presentar obres de rehabilitació que millorin l'accessibilitat, tant dels edificis com de l'interior dels habitatges, entre d'altres: 

 • Rehabilitació d'edificis:
  • Mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors
 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges i adaptacions de la mobilitat a l'interior de l'habitatge:
  • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges
  • L’enderroc, l'eixamplament o l'adequació de portes i passadissos
  • La millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents
  • La construcció de rampes
  • La instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes
  • Excepcionalment, la instal·lació de plataformes elevadores verticals
  • Actuacions de canvi de banyera per dutxa

També hi ha línies de subvencions previstes per a millorar l'eficiència energètica, per resoldre patologies estructurals i fer obres de millora d'elements comuns, i un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut