Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar. Poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel·lectual, sordceguesa o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport (que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o una discapacitat igual o superior al 65%) i necessitin suport personal per al desenvolupament d'una vida autònoma però no els calgui la presència permanent d'una persona cuidadora.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut