Assistència sanitària per a persones sense Seguretat Social

Definició 

A l'estat espanyol, les persones amb discapacitat no beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis d'assistència sanitària gratuïta sempre que acompleixin una sèrie de requisits establerts en el RDL 1/2013 que aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Requisits 
  • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%.
  • No tenir dret, com a titular o beneficiari, a la prestació dels serveis d'assistència sanitària del règim general o dels règims especials del sistema de Seguretat Social.
  • No tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat atorgada per un altre organisme.
  • Tenir residència legal al territori de l'estat espanyol.
Tràmits 

Cal contactar amb el servei de Treball Social del Centre d'Atenció Primària de salut, que li correspongui per zona de residència i fer la sol·licitud. 

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut