Assistència sanitària per a persones sense Seguretat Social

Definició 

Les persones amb discapacitat que no siguin beneficiàries de la Seguretat Social poden sol·licitar la prestació de serveis amb idèntica extensió que els d'Assistència Sanitària i Farmacèutica per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat del Règim General de la Seguretat Social. La dispensació dels medicaments, inclosos en la prestació farmacèutica, serà gratuïta.

 

Entre els requisits que cal complir estan: 

  • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33%. 
  • No ésser titular de la Seguretat Social. 
  • No ser beneficiari o no tenir dret a una prestació anàloga per naturalesa i finalitat, atorgada per un altre organisme. 
  • No tenir dret, per qualsevol títol, obligatori o com a millora voluntària, sigui com a titulars o beneficiaris, a les prestacions d'assistència sanitària, inclosa la farmacèutica, al Règim General o als Règims Especials del sistema de Seguretat Social. 
  • Cal consultar el nou model d'aportació econòmica sobre el preu de venda al públic dels medicaments (Copagament farmacèutic).

 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut