Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Definició 

A Barcelona, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo. La intenció és eliminar o disminuir els seus efectes, si és possible, mitjançant un tractament adequat que ha de facilitar a l'infant la millora del desenvolupament i les seves relacions familiars, fins i tot en els casos de més greu afectació.

Els professionals del centre realitzen una tasca interdisciplinària que incideix simultàniament sobre els àmbits sanitari, social i educatiu, i va dirigida als infants i al seu entorn familiar i social. Aquesta diversitat permet atendre qualsevol tipus de trastorn i aconseguir un abordatge global de les necessitats de l'infant i la seva família.

Els CDIAP realitzen les següents funcions:

  • Avaluació global de la problemàtica de l'infant i la seva família.
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l'infant de forma individualitzada.
  • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
  • Seguiment de l'evolució de l'infant.
  • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
  • Tasques de recerca, docència i formació.
  • Els CDIAP poden ser públics o privats. A Barcelona existeix una xarxa de CDIAP de diferents tipologies, entre els quals es troben dos de titularitat municipal: els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI).
  • Els EIPI es troben als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris i estan gestionats de manera directa per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona. Són públics i gratuïts
  • Els EIPI atenen infants fins a sis anys amb trastorns en el desenvolupament que poden ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. La formació dels professionals dels EIPI és diversa: tots tenen formació en desenvolupament infantil i diferents especialitzacions (fisioteràpia, logopèdia, treball social, psicologia clínica i neuropediatria).
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut