Centres de Recursos Educatius

Definició 

Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) són centres de referència per a la formació, la dinamització pedagògica i el suport a la tasca docent del professorat de tots els nivells educatius dels centres d'ensenyament no universitari de la ciutat. A Barcelona l'àmbit d'actuació de cada CRP correspon amb l'àmbit territorial del seu districte municipal, on estableix relació amb el consell municipal de districte.

Els objectius principals dels CRP són:

  • Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent.
  • Potenciar accions que impliquin dinamització i suport a projectes en el centre i entre centres educatius.
  • Canalitzar i coordinar els recursos i l'oferta pedagògica de la ciutat que s'adrecen als centres educatius.
  • Oferir recursos d'infraestructura i de serveis als centres docents, al professorat i a la comunitat educativa.

Els CRP ofereixen:

  • Formació: en el marc del Pla de Formació de Zona els CRP planifiquen i programen activitats de formació al propi centre en la modalitat d'assessorament i cursos, i activitats de formació per als docents organitzant cursos, seminaris, grups de treball i conferències.
  • Dinamització: per donar resposta a les noves necessitats del sistema educatiu, les demandes socials i les possibilitats d'organització de la gestió que ofereixen les tecnologies de la informació i de la comunicació, els CRP afavoreixen la promoció d'intercanvis d'experiències pedagògiques entre centres educatius, amb la participació del professorat i l'alumnat, l'impuls i el suport a projectes innovadors dels centres educatius (recursos humans, recursos materials i aspectes organitzatius i d'assessorament) i la col·laboració en projectes que impliquin la participació de la comunitat educativa.
  • Documentació i recursos: els CRP s'encarreguen de l'organització de les fonts d'informació per oferir un servei de recerca, assessorament i préstec de recursos documentals i tecnològics.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut