Deduccions a l'Impost sobre Successions

Definició 

Les persones amb discapacitat reconeguda oficialment que siguin adquirents d'una herència tenen dret a una bonificació fiscal, segons el grau reconegut de discapacitat:

  • Igual o superior al 33% i fins al 64%: 275.000 €
  • Igual o superior al 65%: 650.000 €
Requisits 
  • Haver residit a Catalunya durant 2 anys (havent manifestat al Registre Civil la voluntat corresponent) o 10 anys (sense manifestar cap voluntat)
  • Tenir reconeguda oficialment una discapacitat
Tràmits 
  • Quan es realitza la liquidació de l'impost de successions s'han d'aplicar les reduccions corresponents a la base imposable. Cal adjuntar fotocòpia del certificat oficial de reconeixement de la discapacitat.
Observacions 

Per més informació es pot trucar al 012

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut