Denúncies en matèria d'accessibilitat

Definició 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té articulat un sistema d'informació, consultes i denúncies dins l'àmbit de l'accessibilitat que permet sol·licitar informació o presentar una denúncia sobre incompliments normatius en aquesta matèria.

El servei s'adreça a totes les persones i entitats que vulguin sol·licitar informació sobre normativa i criteris d’accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat, als tècnics/es professionals de l’edificació o l’urbanisme que requereixen un informe d’aplicació de criteris d’accessibilitat a un projecte i a totes les persones i entitats que vulguin denunciar incompliments en la matèria.

En el cas de les denúncies, es poden referir als següents àmbits:

  • Elements comuns d’edificis d’habitatges
  • Establiments i serveis d’ús públic
  • Espais urbans i naturals
  • Mitjans de transport
  • Comunicació
  • Productes i serveis
  • Targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat
  • Places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat
  • Tracte discriminatori de persones amb discapacitat
  • Infraccions del dret d’accés de les persones usuàries de gossos d’assistència
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut