Educació primària inclusiva o especial

Definició 

Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d'ésser integrats en centres d'educació ordinària, segons el que estableix l'article 18 de la resolució EDU/904/ de 30 de març de 2007.

Si no és possible, han de matricular-se en un Centre d'Educació Especial (CEE).

Els centres educatius han de complir les normes d'accessibilitat universal per garantir la no discriminació, segons el que disposa la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal (LIONDAU), integrades les dos en el Real Decret Legislatiu 1/2013.

A la ciutat de Barcelona les competències de tramitació i resolució són del Consorci d'Educació de Barcelona.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut