Exempció i reduccions al copagament farmacèutic

Definició 

L'1 de juliol de 2012 es va començar a aplicar el model de copagament farmacèutic vigent. Aquest model comporta la introducció de canvis en l'aportació econòmica que la ciutadania ha d'abonar quan retiri un medicament a la farmàcia amb una recepta del CatSalut.

Amb l'entrada en vigor de l'actual model, segons el nivell de renda fixat (en funció de la base liquidable de la darrera declaració de la renda vigent) i la condició d'assegurat en actiu o d'assegurat pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges, els quals determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta.

En el cas dels pensionistes, s'estableixen unes normes que marquen el límit màxim a pagar mensualment.

 

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut