Incapacitació i tutela

Definició 

La incapacitació és el procés judicial destinat a protegir els drets i el patrimoni de les persones que no tenen capacitat per a l'autogovern.

La tutela és la forma jurídica que, davant la manca de capacitat d'autogovern d'una persona, designa a un altra, anomenada tutor, que té els següents drets i facultats:

  • Vetllar pel tutelat, educar-lo, procurar-li aliments i una formació integral i, si escau, fer tot el que calgui per a la recuperació de la seva capacitat i per a la seva inclusió social.
  • Representar el tutelat i administrar-ne els béns.
  • La tutela pot ser exercida per una persona física (que sol ser un familiar) o per una persona jurídica (que sol ser una fundació sense ànim de lucre)
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut