Inclusió a la Universitat

Definició 

Per tal de possibilitar i garantir l'exercici del dret a l'ensenyament dels alumnes amb discapacitat, les universitats estan eliminant les barreres arquitectòniques dels seus edificis i estan creant serveis de suport a la integració, responent a les necessitats d'aquestes persones i promovent les actuacions necessàries. A més, a les universitats de Catalunya existeix una Exempció Total dels Preus Públics del Crèdit.

Així, la Universitat Autònoma de Barcelona ha creat el Programa d'Integració dels Universitaris amb Necessitats Especials (PIUNE) i la Universitat de Barcelona ha creat el Programa per a la no exclusió dels estudiants amb discapacitat amb les següents funcions principals:

  • Atenció i suport acadèmic personalitzat.
  • Recerca de recursos en el transport i en l'accés normalitzat a les facultats.
  • Distribució d'informació als estudiants amb discapacitat.
  • Detecció i seguiment per a la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques, en el transport i en la comunicació.
  • Sensibilització de l'entorn humà natural de l'estudiant.
  • Promoció del voluntariat social.

La Universitat Politècnica de Catalunya ha creat el Programa d'Inclusió i Discapacitat amb l'objectiu principal de contribuir a la plena integració de l'estudiant de la comunitat universitària amb alguna discapacitat, per tal que la seva activitat a la universitat es desenvolupi amb normalitat.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) eximeixen del pagament de les taxes acadèmiques a les persones amb discapacitat.

Finalment, a totes les universitats que tenen limitat l'accés a causa d'haver més demanda que places ofertes, s'estableix una reserva de com a mínim un 3% de places per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o per a estudiants amb pèrdua total de la parla o de l'audició.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut