Jubilació anticipada

Definició 

Els treballadors i treballadores amb discapacitat que acreditin un grau de discapacitat poden acollir-se a tres tipus de reducció de l'edat de jubilació en funció del seu grau de discapacitat i de determinades condicions.

Existeixen tres tipus de reducció, que es calculen en funció dels anys treballats i determinats barems, per als tres supòsits següents:

  • Grau de discapacitat igual o superior al 65%. Edat mínima de jubilació, 52 anys.
  • Grau de discapacitat igual o superior al 65% i necessitat acreditada d'una tercera persona per a la realització dels actes essencials de la vida. Edat mínima de jubilació, 52 anys.
  • Grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades on hi hagi evidències que determinin una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones. Edat mínima de jubilació, 56 anys.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut