Obtenció de la Targeta Rosa

Definició 

La Targeta Rosa és una targeta personal i intransferible que dóna dret a viatjar en els transports públics de forma gratuïta o a preu reduït i a obtenir descomptes i/o avantatges en diferents establiments adherits i identificats amb el distintiu ''Targeta Rosa, fes-la servir aquí'' en els àmbits de:

 • Salut: odontologia, ortopèdia, òptica, audiofonia, fisioteràpia, podologia, entre d'altres.
 • Habitatge: manteniment, adaptació de l'habitatge, equipaments de la llar, serveis jurídics, entre d'altres.
 • Cultura i lleure: cinemes i teatres, música, museus, oci en general.
 • Esports
 • Mobilitat
 • Comerç de proximitat: servei a domicili en els mercats municipals, entre d'altres.
Requisits 
 • Pot sol·licitar la targeta rosa qualsevol persona menor de 60 anys, amb DNI o NIE, que estigui empadronada a Barcelona i acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Les persones residents a d'altres municipis de l'Àrea Metropolitana han de tramitar la Targeta Rosa a l'ajuntament on estan empadronats
Tràmits 

La sol·licitud es pot realitzar en qualsevol moment, de manera presencial a qualsevol OAC, o al portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona. Per fer el tràmit cal aportar algun d'aquests documents:

 • Fotocòpia del certificat de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Fotocòpia del certificat de pensió d'invalidesa de l'INSS

Si no hi ha canvis econòmics ni personals, la targeta rosa es renova automàticament, cada any si és gratuïta i cada tres anys si és reduïda.

Observacions 

Hi ha dues modalitats:

 • Targeta Rosa gratuïta : dona accés gratuït als serveis de transport col·lectiu integrat de l'àrea metropolitana de l'EMT, sense limitació de viatges ni d'horari (no és vàlida per accedir a la primera zona dels ferrocarrils de Renfe).
 • Targeta Rosa reduïda: dona accés amb un descompte aproximat del 50% als serveis de transport col·lectiu integrat de l'àrea metropolitana de l'EMT, sense limitació de viatges ni d'horari (no és vàlida per accedir a la primera zona dels ferrocarrils de Renfe).

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut