Pensió a favor de familiars

Definició 

És una prestació econòmica que beneficia als familiars d'una persona que ha mort sempre que s'acompleixin determinats requisits.

Equival al 20% de la base reguladora del causant. Quan el beneficiari és nét o germà i a la mort del causant no queda cònjuge supervivent i no existeixen pensionistes d'orfenesa, aquest percentatge s'incrementa fins al 52% (equivalent a la pensió de viduïtat).

Dins aquesta pensió, la incapacitat laboral tant de la persona difunta com dels beneficiaris i els seus cònjuges és un factor a tenir en compte. Així, a més dels beneficiaris generals (consulteu el web de Seguretat Social) poden ser beneficiàries les següents persones, per ordre de preferència:

  • Els néts i germans de la persona difunta, orfes de pare i mare, majors de 18 anys en el moment de la defunció i que tinguin un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Les mares i àvies de la persona difunta casades amb una persona que tingui incapacitat per treballar.
  • Els pares i avis de la persona difunta que tinguin incapacitat per treballar.
  • Els fills i germans solters, divorciats o vidus amb 45 anys o més que hagin estat encarregats de la cura de la persona difunta fins al dia de la seva mort, sempre que la persona difunta hagués estat pensionista per incapacitat en modalitat contributiva.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut