Pensió per fills amb discapacitat

Definició 

Consisteix en una assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys, o major afectat d'una discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, a càrrec del beneficiari, independentment de la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut